Bibliotheekraad

De bibliotheekraad is officieel het beheersorgaan van de bibliotheek. In de praktijk wordt vooral advies gegeven aan het beleid, dat voor de bibliotheek in handen is van het Autonoom Gemeentebedrijf.

De leden van de bibliotheekraad zijn aangeduid door de gemeenteraad als vertegenwoordigers van de politieke strekkingen of van de culturele strekkingen, of zijn gecoöpteerd als deskundige. Ze vergaderen een viertal avonden per jaar, samen met de bibliothecaris.

De bibliotheekraad wordt betrokken bij het uitwerken van de beleidsdoelstellingen van de bibliotheek. De leden hebben ook inspraak bij het opstellen van de bibliotheekbegroting en het vastleggen van het dienstreglement. Ze beslissen mee over de organisatie van heel wat activiteiten en helpen hierbij ook soms een handje.

Zij houden steeds de belangen van de gebruikers van de bibliotheek voor ogen. Je mag deze mensen dan ook altijd aanspreken over bibliotheekmateries.  

Samenstelling

Voorzitter: Brigitte Boeve

Ondervoorzitter: Michèle Note

Valérie Baert, Annick Benteyn, Geert Brondeel, Hilde Cattaert, Herbert Clarebout, Ann Delvael, Suzy Dezeure, René Essel, Herman Figoureux, Hendrika Heymans, Miek Inghelram, Pieter Loose, Ronny Madou, Michèle Note, Anja Plets, Céline Serpieters, Hilde Van den Steen, Remi Vanhee. 

Niet-stemgerechtigde leden: schepen Jonas Bel en Karlien Brysbaert

Secretariaat: bibliothecaris Karlien Brysbaert, Sint-Denisplaats 16, 058 33 55 81, bibliotheek@veurne.be.

Contactgegevens en openingsuren

Bibliotheek
Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
058 33 55 82
10:00 - 12:00
15:00 - 19:00
15:00 - 19:00
10:00 - 12:00
14:00 - 18:00
15:00 - 19:00
10:00 - 12:00
14:00 - 18:00
09:00 - 12:00
Gesloten
Warning 11 juli gesloten