Adviesraden

De gemeente erkent en richt de volgende adviesraden en overlegstructuren in: Bibliotheekraad, Centrumraad Zonnebloem, Culturele raad, Economische raad, Gecoro, Jeugdraad, Landbouwraad, Lokaal Overleg Kinderopvang, MiNaraad, Seniorenadviesraad, Sportraad.

Deze adviesraden werden door de gemeenteraad van 24 juni 2019 vastgesteld in het participatiereglement, door de burgemeester bekend gemaakt op de website op 25 juni 2019. 

De zetel van de adviesraden en overlegstructuren is gevestigd in het stadskantoor, De Seylsteen, Sint-Denisplaats 16 te Veurne.