Whatsapp Business voor ondernemers

  • 5 mei 2021

Stad Veurne zal voortaan ook via WhatsApp met haar ondernemers communiceren. De berichten via deze app zijn een aanvulling op de bestaande communicatiekanalen en moeten er voor zorgen dat de ondernemers nog gerichter worden geïnformeerd. 

Snel en efficiënt de Veurnse ondernemers bereiken en informeren! Dat is het doel van de nieuwe WhatsApp Business-module waarmee de stadsdiensten aan de slag gaan. Met gerichte communicatie worden de ondernemers op de hoogte gebracht van nieuws die voor hen een impact heeft. Denk maar aan wegenwerken, aanpassingen van de coronamaatregelen, projecten die worden opgestart om de lokale economie te stimuleren … Momenteel gebeurt die communicatie via e-mail, sociale media en websiteberichten. Om er zeker van te zijn dat ondernemers belangrijke communicatie wel degelijk ontvangen, kiest Stad Veurne voor WhatsApp Business. De smartphone is namelijk altijd dichtbij!

Ondernemers kunnen zich via www.veurne.be/whatsapp-ondernemers aanmelden om in het mailbestand te worden opgenomen. Ze ontvangen enkel berichten die voor hen van toepassing zijn. De berichten worden op basis van onderwerp, locatie van het bedrijf of doelgroep opgemaakt en verstuurd. Het zijn korte berichten die zullen verwijzen naar meer uitgebreide informatie op www.veurne.be. Heb je vragen over dit communicatiekanaal? Stel die via communicatie@veurne.be!

Veurne nam eind 2020 deel aan de impactstudie van Universiteit Antwerpen over de gevolgen van de coronacrisis op de lokale economie en welke pijnpunten ze hadden ondervonden. Deze studie toonde aan dat de lokale economie tevreden was over de inspanningen van het stadsbestuur, maar dat de communicatie gerichter kon worden uitgestuurd. Met deze WhatsApp Business-module wordt er dus aan deze vraag beantwoord. 

Veurne is een economische grootmacht binnen de brede omgeving. Er zijn meer dan 850 ondernemers actief binnen onze stad en zij zorgen voor heel wat jobs. Zo is er een tewerkstellingsgraad van maar liefst 122%, wat wil zeggen dat er voor iedere 100 Veurnaars maar liefst 122 werknemers zijn. Het stadsbestuur doet er alles aan om de economische motor optimaal te laten draaien