Sportraad

De sportraad heeft tot doel actieve sport en beweging te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en de ontwikkeling van alle inwoners van de stad Veurne.

De sportraad verleent op verzoek of op eigen initiatief advies aan het stadsbestuur Veurne en de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Veurne inzake de voorbereiding en de uitvoering van het stedelijk sportbeleid.

De sportraad bestaat uit een algemene vergadering en een bestuur

Iedereen kan toetreden tot de sportraad door te mailen naar sportdienst@veurne.be

Samenstelling bestuur sportraad:

 • Nathalie Coppens 
 • Jaak Boeve
 • Wendy Coutteau
 • Ivan Dieryck
 • Bert Cambier
 • Joris Duyck
 • Kris George
 • Pedro Coutteau
 • Siegline Driesse
 • Emmy Monsy
 • Kris Tyvaert
 • Walter Vanheste
 • Pieter Loose

niet stemgerechtigde leden: schepen Pascal Sticker en sportfunctionaris Sandy Pinson

 

Secretariaat: Sportdienst, Noordstraat 165, sportdienst@veurne.be.