Veurne ondertekent Lokaal Energie- en Klimaatpact

  • 29 september 2021

De gemeenteraad heeft het lokaal Energie- en Klimaatpact tussen de Vlaamse regering en Vlaamse steden en gemeenten ondertekend. Hiermee komt Stad Veurne in aanmerking voor subsidies om de klimaatdoelstellingen extra kracht bij te zetten. 

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact heeft als doel zoveel mogelijk steden en gemeenten te verenigen om tegen het jaar 2030 zeer concrete doelstellingen te realiseren: één extra boom per Vlaming, één extra natuurgroenperk per 1.000 inwoners, 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden, één laadpunt per 100 inwoners, één deelsysteem per 1.000 inwoners, één meter fietspad per inwoner, één vierkante meter ontharding per inwoner … Hiervoor maakt de Vlaamse regering 24 miljoen euro vrij. Dit bedrag wordt verdeeld over de steden en gemeenten die voor de einddatum van 29 oktober intekenen op het pact. 

De gemeenteraad heeft dit pact gisterenavond dus ondertekend. Op deze manier kan de stad verder werken aan het behalen van de klimaatambities, die ook al door het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant, zijn uitgesproken. Zo maakt Veurne deel uit van de PentaHelix-gemeentes, zodat er in de werkgroep Van Zee tot IJzer samen met 9 gemeentes wordt samengewerkt om die ambities waar te maken. 

Het subsidiebedrag in 2021 bedraagt 43.185 euro en de bedragen voor de volgende jaren zijn gelijk aan minstens 18.000 euro. De investeringen vanuit het stadsbestuur bedragen minstens het dubbel. De projecten die in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld de recente infrastructuur voor het hergebruik van regenwater op de tennisvelden voor irrigatie, de ombouw van bestaande groenzones tot natuurgroenperken met extra biodiversiteit, de vervanging van afgestorven jonge bomen, ontharding van wegen, onderhoud of verbetering van bestaande fietspaden. Later dit jaar, in december, organiseert Veurne een energiebeurs. Er zal ook een premie worden uitgereikt voor inwoners van de dorpen die een EPC-attest laten opmaken. Veurne neemt ook deel aan Behaag je tuin, waarbij inwoners kunnen deelnemen aan een groepsaankoop van struiken of bomen.

Je vindt een overzicht van al onze klimaatinitiatieven via www.veurne.be/klimaat.