Vakantieopvang Zomer

  • 9 juni 2020

Vanaf 1 juli biedt Veurne opnieuw vakantieopvang aan in speelpleinwerking Briekeljong en buitenschoolse kinderopvang Benjamien. Door de bijzondere omstandigheden zijn we wel genoodzaakt om het inschrijfsysteem aan te passen, zodat we alle voorzorgsmaatregelen kunnen verzekeren. We stellen de veiligheid van de kinderen en het gezin in alles voorop!

Je kan in deze eerste fase enkel inschrijven voor de maand juli. Dit geeft ons de kans om eventuele wijzigingen toe te passen voor de opvang in augustus. Ook in augustus zullen er voldoende opvangmogelijkheden zijn. We communiceren tijdig, zodat je snel jouw kind(eren) kan inschrijven.

Weekopvang

Je zal jouw kind enkel per week kunnen inschrijven. We maken in de verschillende opvanglocaties aparte en vaste weekbubbels van 50 personen (inclusief de begeleiders). Bij een eventuele corona-uitbraak is de verspreiding met deze regeling beperkt en weten we perfect wie er binnen de betrokken bubbel moet worden gecontacteerd. Deze contactbubbels zullen iedere week gelijkaardig worden opgesteld.

Je betaalt standaard een forfaitair weekbedrag, ook als jouw kind(eren) bijvoorbeeld maar één dag aanwezig zullen zijn. Het forfait bedraagt 25 euro per week in speelpleinwerking Briekeljong. In buitenschoolse kinderopvang Benjamien is dit 40 euro voor het eerste kind en 35 euro voor de daaropvolgende kinderen.

Inschrijven eerste week juli

De vakantieopvang start op woensdag 1 juli, wat betekent dat de contactbubbels in deze eerste opvangweek normaalgezien vermengd worden met die van de schoolbubbels. Om het risico op eventuele besmettingen te vermijden, zullen de kinderen op 1, 2 en 3 juli uitzonderlijk worden ingedeeld in contactbubbels op basis van hun leeftijd en school. De lagerschoolkinderen worden op deze drie dagen opgevangen in speelpleinwerking Briekeljong. De kleuters zullen terecht kunnen in buitenschoolse kinderopvang Benjamien en dit in de locaties Veurne en Bulskamp.

Voor de opvang op 1, 2 en 3 juli betaal je voor alle kinderen het tarief van de buitenschoolse kinderopvang. Enkel kinderen die zijn ingeschreven in een Veurnse school kunnen op 1, 2 en 3 juli terecht in de vakantie-opvang. Je kan je kind(eren) vanaf 15 juni om 14 uur inschrijven via www.veurne.be/opvang-eersteweek.

Inschrijven vanaf de tweede week van juli

Vanaf de week van 6 juli heb je wél de keuze om je kind in te schrijven in de opvanglocatie die je wenst! In speelpleinwerking Briekeljong kies je voor één van de vijf contactbubbels van 50 personen (inclusief begeleiders), in buitenschoolse kinderopvang Benjamien zijn dit drie bubbels (twee in opvang Veurne, één in opvang Bulskamp). Ook voor deze opvangperiode kan je jouw kind(eren) inschrijven vanaf 15 juni om 14 uur.

Let wel! Alle plaatsen in buitenschoolse kinderopvang Benjamien worden binnen de contactbubbels verdeeld via de voorrangsregels.

Je kan je kind dus enkel inschrijven per week en niet voor losse dagen. Inschrijven voor: 

Wat als?

We begrijpen dat deze inschrijfmethode niet eenvoudig is. We stellen alles in het werk om de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk te beperken. Heb je een probleem? Is er een contactbubbel volzet? Aarzel niet om de diensten te contacteren. Ze helpen je op weg en zoeken naar een oplossing!

Sportkampen

Goed nieuws voor de deelnemers van de sportkampen: deze gaan allemaal door! Alle inschrijvingen die begin dit jaar zijn geregistreerd, blijven ook geldig. Heb je vragen over de sportkampen? Contacteer de Sportdienst via sportdienst@veurne.be of 058 33 55 48. De bevestiging van de inschrijvingen zal eerstdaags uitgestuurd worden, met daarin alle informatie over de veiligheidsvoorschriften. De opvang voor en na de activiteiten blijft in de Sporthal en verloopt niet via speelpleinwerking Briekeljong.