Vaccinatie voor kinderen 5-11 jaar

  • 5 januari 2022

De Interministeriele Conferentie Volksgezondheid en het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid hebben beslist dat alle kinderen van 5 tot 11 jaar de kans krijgen om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Deze vaccinatie wordt aangeraden, maar is niet verplicht. De vaccinatiecentra zullen binnen enkele weken beginnen met de vaccinatie van deze leeftijdsgroep. We informeren u graag over het praktische verloop.

Samenwerking met de scholen

In de eerstelijnszone Westkust & Polder, waartoe Veurne behoort, zal een groot deel van de kinderen via de school kunnen gevaccineerd worden. Met een groot aantal scholen werd hiervoor een samenwerking uitgewerkt. Deze scholen leveren een grote inspanning om de vaccinaties zowel voor de ouders en de kinderen als voor het vaccinatiecentrum vlot te laten verlopen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om kinderen individueel te laten vaccineren, na een persoonlijke uitnodiging die de ouders van de Vlaamse overheid zullen ontvangen. De werkwijze is gelijkaardig als bij de vaccinatie van de volwassenen. 

Uiteraard gebeurt dit enkel na schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de ouders. 
De vaccinatie is zoals steeds vrijblijvend. Ouders kunnen er ook voor kiezen hun kind niet te laten vaccineren.

Een weloverwogen en geïnformeerde beslissing

Het is belangrijk dat ouders samen en met hun kind een weloverwogen en goed geïnformeerde beslissing nemen. Uitgebreide informatie over de vaccinatie van deze leeftijdsgroep vindt u op laatjevaccineren.be/5-11-jarigen.

Ouders hebben de keuze uit volgende mogelijkheden

Het kind krijgt het vaccin in schoolverband

Indien de school van het kind een samenwerking aanging met het vaccinatiecentrum, kan de vaccinatie in schoolverband gebeuren. Het is de bedoeling de vaccinatie in de school zelf te laten gebeuren, door een mobiel team van het vaccinatiecentrum. De scholen die hieraan meewerken, informeren de ouders binnenkort individueel via een brief of via Smartschool. Via deze weg ontvangen de ouders ook het toestemmingsformulier dat ingevuld en ondertekend met het kind moet meegegeven worden.

In Veurne nemen alle Veurnse kleuter- en basisscholen deel aan deze samenwerking.

Het kind krijgt het vaccin via een persoonlijke uitnodiging van de Vlaamse overheid

Ouders kunnen ervoor kiezen om hun kind individueel te laten vaccineren in het vaccinatiecentrum, ook wanneer de school een vaccinatie organiseert. Ze kunnen hun kind zelf begeleiden, of laten begeleiden door iemand van hun keuze.

Op basis van de informatie in de uitnodigingsbrief, maken ze een afspraak in het vaccinatiecentrum. Ook voor deze vaccinaties moet het kind een identiteitsbewijs en een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier bij zich hebben.

De ouders kiezen ervoor het kind niet te laten vaccineren

Ouders kunnen er samen met hun kind ook voor kiezen om niet in te gaan op het vaccinatieaanbod. In dat geval kunnen ze de vaccinatie online weigeren met de vaccinatiecode op de uitnodigingsbrief.

Meer info op www.laatjevaccineren.be