Thuis vaccineren

Kan je je door gezondheidsproblemen niet verplaatsen naar het vaccinatiecentrum, ook niet met hulp, dan zal je in overleg met je huisarts thuis gevaccineerd worden.

Dan kan bijvoorbeeld als je:

  • Bedlegerig bent
  • Een vorm van dementie hebt die een verplaatsing naar het vaccinatiecentrum moeilijk maakt
  • Lijdt aan een ernstige psychiatrische problematiek
  • Je door een ernstige fysieke handicap niet kan verplaatsen
  • Je behandeling de verplaatsing naar het vaccinatiecentrum te risicovol maakt

Je huisarts zal beoordelen of je beter thuis gevaccineerd moet worden of toch naar het vaccinatiecentrum kan gaan.