Stookoliepremie

Misschien heb je wel recht op een stookoliepremie?

Je gebruikt huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas om jouw woning te verwarmen en je bent gerechtigde op een verhoogde tegemoetkoming van ziekte- en invaliditeitsverzekering? Of je hebt een laag of bescheiden inkomen of je bent in collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling?

Maak dan een afspraak!

Wij onderzoeken of je recht hebt op een stookoliepremie. 

Breng jouw aanvraag binnen de 60 dagen na levering en breng jouw identiteitskaart, factuur, kadastraal inkomen en eventueel een attest van schuldbemiddelaar mee.

Sociale Dienst
Heldenplein 2
8630 Veurne
België
Gesloten
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
14:30 - 15:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
14:30 - 15:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
Gesloten