RICHTLIJNEN VOOR DE ORGANISATIE VAN LOKALE ACTIVITEITEN

Organisatie van een lokale rommelmarkt of kermis

De organisatie van een rommelmarkt is mogelijk mits toelating van de stad. De toelating wordt aangevraagd via www.veurne.be/toelating-vragen-voor-publiek-evenement. De na te leven voorwaarden zijn als volgt :

 • De verkopers én bezoekers dragen een mondmasker
 • De stad zorgt voor de noodzakelijke handhygiëne
 • De organisator die dranken of voeding aanbiedt, leeft de horecaregels na (max. 8 pers. aan tafel, enkel zitplaatsen, bediening aan tafel of afhaal, tot max. 01 uur 00)
 • Het aantal, gelijktijdig aanwezige bezoekers is nooit méér dan 1 bezoeker per 1,5 m lopende meter uitstalruimte van alle zijden  (bijv. 800 m = 533 bezoekers)

Eetfestijn in OC

De organisatie van een eetfestijn dat vrij toegankelijk is voor alle dorpsbewoners en hun familie wordt als een evenement beschouwd.

Er is een toelating van de stad nodig www.veurne.be/toelating-vragen-voor-publiek-evenement en een groen CERM-attest: www.covideventriskmodel.be. De na te leven voorwaarden zijn als volgt:

Het aantal deelnemers indoor is afhankelijk van de capaciteit van de zaal (code oranje) 

 • Furnevent, 654 m², 160 personen
 • Furnevent Foyer, 250 m², 62 personen
 • Zonnebloem Zaal, 389 m², 97 personen
 • Zonnebloem Cafetaria, 300 m², 56 personen
 • Zonnebloem Hobbylokaal, 111 m², 27 personen
 • Callicanes, 90 m², 22 personen
 • Steenkerke, 142 m², 35 personen
 • Caroline, 336 m², 84 personen
 • De Troenke, 153 m², 38 personen
 • Cafetaria Bulskamp, 208 m², 52 personen

Het aantal deelnemers outdoor is maximum 2500 personen.

De aanwezigen kunnen verplicht worden om een mondmasker te dragen (lokaal). De organisator respecteert de horecaregels (max. 8 pers. aan tafel, enkel zitplaatsen, bediening aan tafel of afhaal, tot max. 1 uur …). Buffet is mogelijk. Het mondmasker wordt gedragen wanneer men rechtstaat of wacht.

Werken met voorafgaande inschrijvingen, zodat samenscholingen van (wachtende) grote groepen wordt vermeden (suggestie van Stad Veurne)

Culturele voorstelling met publiek

Er is een toelating van de stad nodig https://www.veurne.be/nl/toelating-vragen-voor-publiek-evenement en een groen CERM-attest: https://www.covideventriskmodel.be 

 • Het publiek zit in bubbels op voldoende afstand 
 • De aanwezigen dragen een mondmasker 
 • Het evenement is om 1 uur afgelopen 
 • Indoor is er een goede verluchting aanwezig 
 • Er zijn middelen voor handhygiëne aanwezig aan de ingang 
 • Het aantal aanwezigen is afhankelijk van de capaciteit van de zaal (zie punt Eetfestijn, OC capaciteit zalen)
 • Werken met voorafgaande inschrijvingen zodat samenscholingen van (wachtende) grote groepen wordt vermeden (suggestie van Stad Veurne).

Activiteit in georganiseerd verband

De organisatie van een kaartnamiddag, een vergadering, een fietsuitstap of een wandeltocht is mogelijk onder de volgende voorwaarden :

 • Maximum 100 personen outdoor, kinderen tot 12 jaar inbegrepen 
 • Het aantal aanwezigen indoor (zie punt Eetfestijn in OC, capaciteit zalen met een max. van 50 pers.)
 • In aanwezigheid van een begeleider
 • Geen overnachting
 • Elke minderjarige vergezeld door maximum 1 persoon uit het huishouden

Meer info: pdf bestandFAQ organisatie evenement.pdf (688 kB)