Rechtbank van Eerste Aanleg

Peter Benoitlaan 2, 8630 Veurne

058 29 63 11

Arbeidsrechtbank

Griffie: 058 29 64 55
Auditoriaat: 058 29 64 70

Parket Procureur des Konings

058 29 63 70

Politieparket

058 29 63 95

Politierechtbank

058 29 64 10

Rechtbank van eerste aanleg

Burgerlijke griffie: 058 29 63 18
Correctionele griffie: 058 29 63 12
Jeugdrechtbank Griffie: 058 29 63 47
Dienst Onderzoeksrechters: 058 29 63 39

Rechtbank van koophandel

Griffie: 058 29 64 39
VZW en Vennootschappen: 058 29 64 42

Vredegerecht

058 29 64 20