Politiezone Spoorkin

Beschrijving

Zuidburgweg 129, 8630 Veurne

Dringende hulp: 101

Algemene info: 058 33 22 11 

onthaal: PZ.Spoorkin.Onthaal@police.belgium.eu

www.lokalepolitie.be/5459

Veurne maakt deel uit van de Politiezone Spoorkin (Veurne, Alveringem, Lo-Reninge). In een dergelijke meergemeentezone worden de bevoegdheden van de gemeenteraad van de financiën, het personeel, het materiaal, en de organisatie van het politiekorps overgenomen door een politieraad. Deze is samengesteld uit de burgemeesters uit de zone en uit een aantal leden, aangewezen door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. 

Wijkagenten

Centraal e-mailadres: pz.spoorkin.wijk@police.belgium.eu

De wijkagent heeft diverse en uiteenlopende taken:

  • preventief toezicht
  • bemiddelt in geschillen
  • wint informatie en inlichtingen
  • doet opsporingen en vaststellingen in zijn wijk
  • verkeers- en schooltoezichten
  • administratieve en gerechtelijke opdrachten
  • allerhande controles ...