PFAS onderzoek rond de site van de oude brandweerkazerne

 • 19 april 2022

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft recent een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van zogeheten poly- en perfluoralkylstoffen of ‘PFAS’ op en rond de site van de oude brandweerkazerne, Oude Vestingstraat 30, 8630 Veurne. 
 

Wat zijn de resultaten van het onderzoek?
 

Op het vaste deel van de aarde werden geen overschrijdingen van de concentraties gemeten. Op één meetpunt zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater. Daardoor is er voor omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling enkel en alleen wanneer je  gebruik maakt van putwater.

Het betreden van de parking vormt geen gevaar. OVAM gaf eerder al toestemming om de parking verder te exploiteren.

Als je wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor jouw gezondheid. Maar als je er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. PFAS wordt niet geëlimineerd door het lichaam en stapelt zich op die manier op.

 

Wat kan je doen om blootstelling te vermijden?
 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid adviseert in overleg met de OVAM en het stadsbestuur, aan omwonenden van de oude brandweersite om onderstaande no regret-maatregelen in acht te nemen. Dat zijn maatregelen die worden genomen uit voorzorg, om blootstelling zo veel mogelijk te beperken.

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop aan de gang. Bijkomende onderzoeken op de risicolocatie zullen de situatie van de PFAS-verontreiniging beter in kaart brengen. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen.

Het lokaal bestuur staat in nauw contact met de OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid. We houden je uiteraard op de hoogte. Alle informatie en de meest recente updates rond PFAS vind je op de centrale website. Algemene vragen over PFAS kunt u sturen naar het mailadres pfas@vlaanderen.be
 

 

No regret-maatregelen om blootstelling aan PFAS te vermijden

In een zone van 100m rond de site 

 

te rekenen vanaf de perceelsgrens:

 

Voor kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven:

 •  Eet je zelf-geteelde groenten of fruit?         
  • Wissel dan af met producten uit de handel en eet elke dag gevarieerd.   
  •  Was jouw fruit en groenten goed met water voor je ze eet. 
 •  Eet geen eieren van eigen kippen.

 

 •      Algemene bevolking: 
  •     Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen.

Inwoners binnen deze zone ontvingen reeds een brief.

 

In een zone van 500m rond de site

met middelpunt peilbuis P5:

 • Voor kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven:
  • Gebruik jouw putwater niet als drink water, ook niet om thee, koffie of ijs blokjes te maken of om ermee te koken.

   

 •  Gebruik jouw putwater niet om jouw zwembad te vullen en jouw moestuin water te geven.

 

 • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals jouw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruik je hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

De bij de Vlaamse Overheid gekende particuliere putwatergebruikers zullen door Agentschap Zorg en Gezondheid persoonlijk aangeschreven worden met specifieke aanbevelingen rond het gebruik van grondwater voor consumptiedoeleinden.

 

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.

Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.

De zones zijn aangeduid op onderstaande kaart.

 

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Bijkomende onderzoeken op de risicolocatie zullen de situatie van de PFAS-verontreiniging beter in kaart brengen. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen.

Alle informatie en de meest recente updates rond PFAS vindt u op de centrale website www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.

Algemene vragen over PFAS kunt u sturen naar het mailadres pfas@vlaanderen.be

 

kaartje Veurne zone Oude Vestingstraat-01.jpg

 

 

Hier  vindt u tips om zelf blootstelling aan PFAS te verminderen en wat PFAS zijn.

pdf bestandAZG - PFAS Vlaanderen Infographic Wat Waar Hoe Gezondheid.pdf (486 kB)

pdf bestandAZG - PFAS Vlaanderen Infographic Tips v3.pdf (388 kB)