Opnieuw asbest naar recyclagepark

  • 14 augustus 2020

De ruimere beschikbaarheid van de beschermingsmaterialen waaronder FFP3-mondmaskers laat toe om vanaf dinsdag 18 augustus opnieuw asbest te aanvaarden op het recyclagepark. 

Om de aanvoer van asbest veiliger te laten verlopen mag je asbesthoudend afval enkel nog verpakt aanleveren op het recyclagepark! Dit in de aangeboden asbestzakken die gratis verkrijgbaar zijn voor particulieren op het recyclagepark, ofwel luchtdicht ingepakt in doorzichtige wikkelfolie. Voor bedrijven zijn de asbestzakken verkrijgbaar tegen betaling. Voldoet dit niet aan de gestelde voorwaarden, dan zal het asbesthoudend afval worden geweigerd! 

Door de coronacrisis kon er de voorbije maanden geen asbest aangevoerd worden naar de recyclageparken. Hierdoor verwacht IVVO nu een grote aanvoer van asbesthoudend afval. Om dit op een gecontroleerde manier te laten verlopen, mag er maximaal 1.000 kg asbest per gezin, per maand aangevoerd worden. Hiervoor worden dan ook maximaal 20 asbestzakken per gezin, per maand ter beschikking gesteld. Op die manier krijgt iedereen de kans om asbest naar het recyclagepark te brengen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn tegen betaling verkrijgbaar op het recyclagepark. Door de coronacrisis zijn de beschermingsmiddelen gevoelig duurder geworden, waardoor deze niet langer gratis verkrijgbaar zijn. Stad Veurne zorgt wel nog steeds voor een tussenkomst zodat inwoners dit aan een voordelig tarief kunnen verkrijgen. Particulieren betalen 5 euro per pakket, voor bedrijven is dit 15 euro per pakket. 

Om coronabesmettingen te voorkomen moet de social distancing van 1,5 meter ten allen tijde gerespecteerd worden op het recyclagepark. Een mondmasker is er momenteel niet verplicht gezien er een beperking is van het aantal bezoekers op het park. Je kan enkel op afspraak naar het recyclagepark. Een afspraak maken doe je hier.
 
Meer info over de afvoer van asbest is terug te vinden op www.ivvo.be/asbest