Noodopvang

Buitenschoolse kinderopvang Benjamien staat in voor de noodopvang van schoolkinderen, dit naast de voor- en naschoolse opvang van de kleuter, en dagopvang van lagere schoolkinderen in onze locaties.

Deze noodopvang is enkel voorzien voor:

  • Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen of kinderen van wie de ouders werken in een sector die heropstart waardoor ze hun kind niet meer zelf kunnen opvangen.
  • Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten opgevangen worden. 

De noodopvang is gratis, de voor- en naschoolse opvang niet. Opvang voor lesvrije dagen is betalend.

Inschrijven voor de periode dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 5 juni kan tot zondag 31 mei om 20 uur.

Volgende afspraken blijven gelden:

  • De kinderen worden afgezet en opgehaald aan de deur van de opvang (enkel kinderen en personeel mogen binnen in de opvangruimtes).
  • Wees alert voor een goede handhygiëne.
  • Is het druk tijdens het breng en haal moment? Respecteer de afstand met de andere ouders. Er zijn hiervoor ook markeringen aangebracht bij iedere locatie.

 

Je kan maar één kind per formulier invullen! Voor een extra kind vul je een nieuw formulier in.

Data en opvangmogelijkheden