De Sociale Dienst: steeds tot je dienst!

  • 22 april 2020

Coronamaatregelen of niet, de Sociale Dienst blijft zich keihard inzetten voor alle Veurnaars! De dienst is elke dag bereikbaar via 058 33 23 37 of sociale.dienst@veurne.be

De dienstverlening is ruim. Dit kan gaan van administratieve ondersteuning, bemiddelen bij een afbetalingsplan, financiële ondersteuning, overbruggingen, voorschotten, materiele hulp …

Tiebe De Bruycker is diensthoofd en ziet dat mensen in de problemen raken: "We merken nu in de aanvragen dat het vaak gaat over mensen die er financieel net niet raken omdat ze op tijdelijke werkloosheid terugvallen. Het inkomen zakt voor een deel en ze moeten wachten op hun aanvullende uitkering. Er ontstaan tijdelijk schulden. Daarnaast zien we ook veel psychische problemen naar boven komen. Dit baart ons grote zorgen." 

"Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, ontvangen we enkel cliënten op de dienst waarvan het noodzakelijk is. We gaan ook op straatbezoek. Dit houdt dan in dat we een gesprek voeren aan de deur. We gaan niet binnen in de huizen. Momenteel trachten we zoveel mogelijk telefonisch of via mail op te nemen. Dit loopt eigenlijk wel vlot." 

Van zodra de maatregelen het toelaten, vinden de afspraken opnieuw plaats op de dienst en kan er, indien aangewezen, op huisbezoek gegaan worden. De Sociale Dienst probeert altijd heel flexibel te zijn in het maken van afspraken, zodat dit lukt met kinderen, werk… Dit kan overdag, maar in sommige gevallen ook ’s avonds. 

Ga naar de overzichtspagina van de dienstverlening.