Nord-Pas de Calais rode zone!

  • 17 september 2020

Vanaf 18 september om 16 uur worden nog meer Franse departementen rode zone, waaronder Nord en Pas-de-Calais.

De préfèt Du Nord voert geen grenscontroles in. Er is enkel een algemene mondmaskerplicht op het volledige openbare domein en in publieke gebouwen en er is een beperking van openingsuur tot 00.30 uur voor restaurants en cafés.

Reizen vanuit België

Er mag niet gereisd worden naar gebieden die aangeduid zijn als een rode zone. Volgens de website van de FOD Buitenlandse Zaken betekent rood: voor deze landen/zones geldt een reisverbod gezien de ongunstige epidemiologische situatie OF het land in kwestie laat geen Belgen toe op zijn grondgebied.

Let wel : dit geldt niet voor personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben. In dit geval moet 

  • men een aannemelijk bewijs kunnen voorleggen (bv. uittreksel burgerlijke stand, arbeidscontract, …)
  • men wel rekening houden met de beperkende maatregelen die door het land zelf opgelegd worden. Check voor vertrek zeker het reisadvies van het land in kwestie en de daar geldende maatregelen via diplomatie.belgium.be.

Reizen naar België

Reizigers die uit een rode zone komen, worden beschouwd als hoogrisico-contacten. Ze moeten verplicht getest worden bij terugkeer en in quarantaine gaan.  Ook voor essentiële verplaatsingen uit rode zones is quarantaine de regel, waar enkel mag van afgeweken worden wanneer het essentiële aspect van de reis niet zou kunnen doorgaan omwille van de quarantaine. 

Alle reizigers moeten sinds 1 augustus 2020 een Public Health Passenger Locator Form invullen, ten vroegste 48 uur voor hun aankomst in België. Dit moet niet wanneer het verblijf in het buitenland minder dan 48 uur bedraagt of het verblijf in België minder dan 48 uur duurt.

Grensbewoners en grensarbeiders

De grensbewoners en -arbeiders aan de Frans-Belgische grens, die komen van of gaan naar een rode zone (volgens de Belgische autoriteiten), zijn niet verplicht zich in quarantaine te plaatsen noch een Covid-19-test uit te voeren. Voor een verblijf van minder dan 48u in België of in het buitenland, hebben zij niet de verplichting om de Passenger Locator Form in te vullen.

Deze personen mogen zich aan beide kanten van de grens verplaatsen om zich naar de werkplaats te begeven of gebruikelijke of occasionele activiteiten uit te voeren (inkopen doen, een familielid of een kennis bezoeken, medisch bezoek, recreatieve activiteiten …). Ze dienen de afstands- en andere beschermingsmaatregelen te eerbiedigen.

Uitzonderingen op de quarantainemaatregelen

Voor personen die uit een rode zone komen zijn:

  • Grensbewoners.
  • Vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover nodig bij het uitoefenen van hun functie.
  • Diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel, personeel openbare ordediensten, personeel van de Federale Politie, personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, douanepersoneel, humanitaire hulpverleners en civiele beschermingspersoneel, bij het uitoefenen van hun functie.
  • Passagiers op doorreis ongeacht van waaruit zij reizen.
  • Zeevarenden bij het uitoefenen van hun functie.
  • Hooggekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is, en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de verplaatsingen van beroepssporters, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit.
  • Leerlingen, studenten en stagiairs die een dagelijkse verplaatsing doen naar het buitenland.