Maatregelen tegen verspreiding coronavirus

 • 7 april 2020

[UPDATE] Donderdag 2 april: het recyclagepark gaat op 7 april opnieuw open en de bib start met Take-Away Bib.

If you need information in your own language about all the measures and safety precautions about the coronavirus, you can find it on this website: www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

Je kan het onderstaande PDF-bestand raadplegen waarin de veelgestelde vragen over de maatregelen van het federaal noodplan staan. 

pdf bestandFAQ 6-4 - versie 8.pdf (502 kB)

Heb je vragen over de gevolgen van de werking bij de betrokken Veurnse stadsdiensten? Stel dan je vragen via corona@veurne.be of 058 33 55 00.

Wil je mensen helpen, een hulpactie melden of hulp vragen? Dit kan via www.veurne.be/8630altegoare.

Heb je vragen over de gevolgen van alle maatregelen van het federale noodplan? Ga naar www.info-coronavirus.be/nl/faqs/.

Ga naar de informatie over

Ik ben ziek

#8630altegoare

Afvalophaling

Recyclagepark

Onderwijs

Opvang

Stedelijke dienstverlening

Uitstel woonleningen

Dienstencentrum De Zonnebloem

Woonzorgcentrum Ter Linden

Ondernemers

Openbare onderzoeken en omgevingsvergunningen

Sport

Ontmoetingscentra

StAPwest

Speelpleinen en skatepark

Wekelijkse markt

Openbaar vervoer

Bibliotheek

Erediensten

Grote evenementen

Algemene informatie over het coronavirus

Wat zijn de hygiënische voorschriften?

Een huisgenoot is ziek

Ik ben ziek

Ziek? Blijf thuis en bel naar de huisarts!
In het weekend of ’s avonds bel je 1733.

Patiënten met luchtwegklachten (hoest, niezen, keelpijn …), een grieperig gevoel of koorts komen niet naar de consultatieruimte van de huisarts of van de Huisartswachtpost in Veurne of naar de spoeddienst van AZ West. Dit om besmetting te vermijden.

Patiënten met deze symptomen bellen naar de huisarts of in het weekend en ’s avonds naar 1733. Daarna zal een arts hen opbellen en een gepast advies geven.

#8630altegoare

Heb je een actie om Veurnaars te helpen die getroffen zijn door de maatregelen van het federaal noodplan? Plaats dit op www.facebook.com/8630altegoare! Gebruik op alle sociale mediakanalen de hashtag #8630altegoare. Zo kan het stadsbestuur je maximaal ondersteunen om jouw actie te promoten!

Gebruik het profielkader #8630altegoare in jouw profielfoto als steun voor iedereen die het nodig heeft! Hier vind je een handleiding hoe je dit kan instellen: www.facebook.com/help/1476775522631878.

Ga naar www.veurne.be/8630altegoare en meld jouw actie, meld je aan als vrijwilliger of geef door als je hulp nodig hebt om een actie op te starten. Je kan er ook met een algemene vraag om hulp terecht.

Afvalophaling

De huis-aan-huisinzameling van alle afvalstromen blijft momenteel gegarandeerd. Indien er op termijn een personeelstekort zou ontstaan bij de afvalinzamelaars, wordt er voorrang gegeven aan de ophaling van restafval en gft. De inzameling van papier en karton en pmd kan dan tijdelijk stopgezet worden. Afvalstromen waarvan de inzameling tijdelijk wordt stopgezet, moeten de burgers en bedrijven maximaal
thuis of in het bedrijf opslaan, en niet meegeven met het restafval, zodat er daar geen
capaciteitsproblemen ontstaan. De data van de ophalingen blijven ongewijzigd en zijn te vinden via www.veurne.be/afvalkalender.

 • Sluit afvalzakken volledig af zodat er geen openingen zijn in de zak en er geen afval uit de zak steekt of contact met het afval mogelijk is.
 • Sluit ook steeds het deksel van de GFT-container. 
 • Voorzie bij het dichtknopen van de zak een goede handgreep, zodat de ophaler de zak gemakkelijk kan oppakken. 
 • Bied het papier en karton aan in een gesloten doos of afvalcontainer met het deksel dicht. 
 • Bied papieren tissues niet aan via het papier en karton, dit is restafval. 
 • Besmette mensen vragen we om hun tissues nog eens in een apart zakje te verpakken om alle mogelijke risico’s op besmetting te vermijden

Je kan nog steeds GFT-containers bestellen via IVVO Klantendienst, 057 21 41 60 of www.ivvo.be/container-restafval-gft.

Voor bedrijfsrestafval mag de visuele controle op de sorteerplicht bij het restafval voorlopig worden opgeschort.

Recyclagepark

Het recyclagepark in Veurne is opnieuw open. We weten dat heel wat Veurnaars snel hun overtollige afval kwijt zullen willen. Om de verwachte toeloop te regelen, zal er enkel op afspraak naar het recyclagepark kunnen worden gegaan. Een afspraak maken doe je via www.veurne.be/afspraak-maken. Geen afspraak is geen toegang tot het park! Er is controle: wie toch het park binnenkomt zonder afspraak krijgt een boete.

Lees aandachtig de onderstaande voorschriften!

Je kiest in de productmogelijkheden eerst voor Recyclagepark en daarna voor Recyclagepark reservering. Je selecteert een beschikbaar tijdstip, je vult al je gegevens in en je bevestigt de afspraak. Je krijgt een e-mail met de bevestiging van jouw afspraak. Hierin vind je het afsprakenkenmerk en de details van jouw afspraak.

Let wel, er zal foutief staan dat de afspraak in Stadskantoor De Seylsteen plaatsvindt. Dit kunnen we niet aanpassen in de software van het afsprakensysteem. Je komt natuurlijk rechtstreeks naar het recyclagepark!

Twee uur voor de afspraak, krijg je een SMS als herinnering. Ook hierin zal je afsprakenkenmerk te vinden zijn. Het afsprakenkenmerk is jouw bewijs dat je toegang mag hebben tot het recyclagepark

Heb je geen internet of heb je moeite om een afspraak maken? Bel naar 058 33 55 00, dit kan van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. 

Je meldt je op tijd aan bij het recyclagepark, niet te vroeg en niet te laat. Per voertuig is er maximum 30 minuten toegang. Je kan 1 keer per 14 dagen naar het recyclagepark. Kom enkel met het hoogstnodige! Je komt alleen naar het recyclagepark, tenzij je hulp nodig hebt voor zware materialen. De parkmedewerkers mogen je niet helpen. Asbest kan tijdens de maatregelen van het federale noodplan niet worden gedeponeerd.

Er zal streng worden gecontroleerd op wie het recyclagepark binnenrijdt! Enkel personen met een afsprakenkenmerk hebben toegang. Wie zich zonder afspraak aanmeldt op het recyclagepark krijgt een GAS-boete die tot 72 euro kan oplopen. 

We rekenen op iedereen zijn burgerzin en verantwoordelijkheidsgevoel om het voor alle Veurnaars aangenaam te houden. Respecteer ook de social distancing in het recyclagepark!

Het overslagstation blijft open voor bedrijven, deze hebben echter enkel toegang met een bedrijvenkaart. Indien winkels hiervan nog niet in het bezit zijn dan kunnen deze aangevraagd worden via www.ivvo.be/toegangskaart-recyclagepark

Onderwijs

Annuntiata Instituut  - Bisschoppelijk College - VTI Veurne

Opvang tijdens de schooluren mogelijk, de ouders worden apart bevraagd.

Contact Annuntiata via 058 31 13 45 en info@annuntiata.be

Contact College via 058 31 14 74 en info@cove.be 

Contact VTI Veurne via 058 31 15 09 en directeur.vtiv@sgvw.be

Atheneum

Opvang tijdens de schooluren mogelijk, de ouders worden apart bevraagd.

Contact via 058 31 10 89 en atheneumveurne@g-o.be

't Brugje

Opvang tijdens de schooluren, er zijn geen warme maaltijden.

Contact via 058 31 30 02 en corona@brugje.be

Houtmarkt - Voelsprietje - Regenboogje

Opvang tijdens de schooluren, van 8 tot 16 uur (woensdag tot 12 uur). Er zijn geen warme maaltijden.

Er is geen voor- of naschoolse opvang, afgezien in Regenboogje. Daar wordt het aangeboden door Kinderdagverblijf Sporrewaan.

Contact via 058 31 37 41 en directeur.nele@vbshoutmarkt.be of directeur.tom@vbshoutmarkt.be

Lagere school Atheneum - De Sportplaneet

Opvang op maandag en dinsdag van 8.15 tot 16 uur, woensdag van 8.15 tot 12 uur en donderdag en vrijdag van 8.15 tot 15.15 uur.

Contact via 058 31 64 33 en bs.veurne@g-o.be.

Droomvlieger en Vliegerboom

Opvang tijdens de schooluren van 8 tot 15.50 uur (woensdag tot 11.50). Er zijn geen warme maaltijden.

Contact via 0485 79 09 29 en marieke.stubbe@dedroomvlieger.be

1000-poot Beauvoorde

Opvang tijdens de schooluren, 8.20 tot 16 uur (woensdag tot 11.30 uur en vrijdag tot 15 uur)

Contact via 058 29 83 80 en gvbs.beauvoorde@skynet.be.

Het Talent Houtem

Opvang op school tijdens de schooluren 8 tot 16 uur (woensdag 12 uur)

Contact 0479 32 20 56 en school.houtem@telenet.be

Opvang

Buitenschoolse kinderopvang Benjamien blijft open, met voor- en naschoolse opvang op de gebruikelijke openingsuren. Voor de naschoolse opvang is inschrijven verplicht via benjamien@veurne.be. Bij de voorschoolse opvang is inschrijven niet nodig.

Tijdens de paasvakantie zal er gegarandeerd opvang voorzien zijn voor ouders met een beroep in een essentiële sector.

De busregeling blijft van toepassing. Als je jouw kind na school met de bus naarde buitenschoolse kinderopvang wil laten brengen, dan moet je verplicht inschrijven via benjamien@veurne.be.

Ook het kinderdagverblijf en onthaalouders van Vrije Kinderdagerblijven blijven open.

De opvang is voorzien voor ouders die in essentiële beroepscategorieën werken.

Stedelijke dienstverlening

Blijft open op afspraak: Burgerzaken, Bibliotheek, Ruimtelijke Ordening, Lokale Economie, Milieu, Personeelsdienst, Financiën, Communicatie, Onthaal, Onthaal Sociale Dienst.

Is gesloten tot en met 19 april: Archief, stedelijk zwembad, sportdienst, jeugddienst, jeugdhuis De Pallette, speelpleinwerking Briekeljong, Visit Veurne, Belevingscentrum Vrij Vaderland, Dienstencentrum De Zonnebloem, woonzorgcentrum Ter Linden en StAPwest.

Uitstel woonleningen

Hoe lang loopt het uitstel?

Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet in het kader van de coronacrisis houdt in dat je als kredietnemer gedurende maximaal zes maanden jouw krediet – zowel kapitaal als intresten – niet moet afbetalen. Na afloop van die periode van uitstel moet je de betalingen hernemen.

De looptijd van het krediet wordt maximaal verlengd met de periode van het betalingsuitstel: je zal dus maximaal zes maanden langer uw krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.

Wie kan het uitstel krijgen?

Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet kan worden aangevraagd door particulieren die aan elk van de volgende vier voorwaarden voldoen:

 • Het inkomen is gedaald of valt weg als gevolg van tijdelijke of volledige werkloosheid door de coronacrisis, ziekte ten gevolge van Covid-19, sluiting van een zaak of overbruggingsmaatregelen. Bij koppels volstaat het dat het inkomen van één van beide partners daalt of wegvalt door de coronacrisis.
 • Er was op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor je uitstel vraagt.
 • Het hypothecair krediet is aangegaan voor jouw enige woning en hoofdverblijfplaats in België (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan). Je mag dus slechts één woning bezitten.
 • Op het moment van de aanvraag is het totale roerende vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 25.000 euro. Het pensioensparen wordt in dat bedrag niet meegerekend.

Hoeveel gaat het kosten?

De banken rekenen geen dossier- of administratieve kosten aan voor het opnemen van het betalingsuitstel. Er wordt wel een onderscheid gemaakt op basis van het netto maandinkomen:

 • Kredietnemers van wie het netto maandinkomen van het gezin lager is dan of gelijk aan 1.700 euro kunnen de betaling van hun hypothecair krediet uitstellen zonder bijkomende interesten tijdens de uitstelperiode. Eenmaal de periode achter de rug, hernemen de betalingen dus tegen dezelfde maandlast als voorheen. De bank neemt de intresten op het betalingsuitstel op zich.
 • Kredietnemers met een gezinsinkomen boven 1.700 euro netto per maand: wanneer de periode van uitstel achter de rug is, hernemen de betalingen tegen een aangepaste maandlast omdat de uitgestelde interesten worden verrekend.

Wat is het netto gezinsmaandinkomen?

Voor loontrekkenden: het maandinkomen in februari 2020, inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten en het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats.

Voor zelfstandigen: het maandinkomen voor de coronacrisis (te berekenen als volgt: inkomen van 2019 gedeeld door 12 maanden), inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten, het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats en ondernemingskredieten op eigen naam.

Wanneer kan je het uitstel aanvragen?

Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximaal zes maanden betalingsuitstel worden verkregen, dus tot uiterlijk 31 oktober 2020. Voor aanvragen na 30 april 2020 blijft de einddatum 31 oktober 2020. Het betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor toekomstige maandaflossingen, dus niet met terugwerkende kracht.

Aanvragen die eerder al werden ingediend zullen door de bank worden geëvalueerd volgens de criteria van het charter. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.

Praktisch?

Voldoe je aan de voorwaarden om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, dan moet je zelf jouw bank contacteren. Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon. Je contacteert jouw bank het best een week vóór de vervaldag van de komende maand.

De bank zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten. Dat kan bijvoorbeeld een attest van (tijdelijke) werkloosheid zijn of een verklaring op eer dat de inkomsten sterk gedaald zijn.

Meer info op www.febelfin.be

Dienstencentrum De Zonnebloem

Dienstencentrum De Zonnebloem dient als bijzondere opvangruimte voor mensen met luchtwegenklachten, koorts of een grieperig gevoel. Bij een telefonisch gesprek met een huisarts of de Huisartswachtpost wordt een patiënt al dan niet doorverwezen naar het dienstencentrum.

Enkel patiënten die zijn doorverwezen door huisartsen of de Huisarts Wachtpost kunnen hier terecht. Ga dus niet rechtstreeks naar Dienstencentrum De Zonnebloem! Je wordt niet geholpen.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, neemt Huisartsenkring IJzerstreek en Westkust maatregelen. Zo mogen patiënten niet meer rechtstreeks naar de huisarts of naar de Huisartswachtpost in Veurne komen. De huisartsenkring geeft erg duidelijke richtlijnen:

Ziek? Blijf thuis en bel naar de huisarts!
In het weekend of ’s avonds bel je 1733.

Patiënten met luchtwegklachten (hoest, niezen, keelpijn …), een grieperig gevoel of koorts komen niet rechtstreeks naar de consultatieruimte van de huisarts of van de Huisartswachtpost in Veurne of naar de spoeddienst van AZ West of naar Dienstencentrum De Zonnebloem. Dit om besmetting te vermijden.

Patiënten met deze symptomen bellen eerst naar de huisarts of in het weekend en ’s avonds naar 1733. Daarna zal een arts hen opbellen en een gepast advies gegeven.

De huisartsen hebben ook een afsprakensysteem ingesteld. Zo wordt er bij alle artsen enkel nog op afspraak gewerkt. Er is geen toegang meer tot de wachtruimtes.

Woonzorgcentrum Ter Linden 

Er is geen bezoek meer toegelaten! Er zal controle zijn bij de ingang, zodat alle voorzorgsmaatregelen worden gerespecteerd. Ook mantelzorgers en vrijwilligers kunnen niet meer binnen. Hierin is Veurne strenger dan de richtlijnen die zijn uitgeschreven door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dit is beslist om de bewoners te beschermen tegen het coronavirus.

Er kan tot en met 19 april via Skype worden gecommuniceerd met de bewoners. Het woonzorgcentrum werkt een schema uit.

Daarnaast zal er tijdens de paasvakantie geen Veurne Blokt zijn. De misvieringen worden geschrapt en er zijn even geen verjaardagsfeesten of huwelijksverjaardagen. Het personeel mag geen ringen of horloges meer aanhebben op de werkvloer. Er zal ook geen vrijwilligerswerking meer zijn.

Ondernemers

Ondernemers vinden alle informatie via www.veurne.be/ondernemers-en-corona.

Openbare onderzoeken en omgevingsvergunningen

De Vlaamse regering heeft op 24 maart een reeks maatregelen bepaald voor de omgevingsvergunningsprocedures. Het uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers worden verlengd en dat openbare onderzoeken worden opgeschort.

 • De lopende openbare onderzoeken voor een omgevingsvergunning worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april. Een openbaar onderzoek dat bijvoorbeeld tot 27 maart zou lopen, zal vanaf 24 april nog tot 27 april lopen. Het dossier kan na 24 april dus nog ingekeken worden en de affiche dient tot dan te blijven uithangen. Aanvragers zullen hiervan nog ingelicht worden.
 • De periode waarbinnen een beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60 dagen. De affiches voor bekendmakingen van vergunningen dienen dan ook 30 dagen langer uit te hangen.
 • Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30) na aanplakking van de vergunning.
 • De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen).
 • De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 naar 165 dagen of van 120 naar 180 dagen).

Op heden is er nog geen zicht of deze maatregelen al dan niet zullen verlengd worden.  Volg hiervoor deze pagina of op de website van departement omgeving Vlaanderen.

Bij vragen kan je terecht bij omgevingsvergunning@veurne.be of 058 33 55 56 of 058 33 55 57.

Sport

Alle sportactiviteiten zijn tot en met 19 april geannuleerd. De sporthal Noordstraat, de sportloods in Bulskamp en het stedelijk zwembad zijn gesloten.

Fysieke activiteit in de buitenlucht (wandelen, joggen, fietsen) is aangeraden, maar alleen met de naaste gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of eenzelfde vriend (-in), en indien contact (minder dan 1,5 meter) met andere mensen kan vermeden worden.

Ontmoetingscentra

Alle ontmoetingscentra zijn gesloten tot en met 19 april, alle activiteiten worden geannuleerd. 

StAPwest

In de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten sluit tot en met 19 april de deuren. Er zijn ook geen buitenschoolse activiteiten. De toonmomenten en uitstappen zijn geannuleerd.

Speelpleinen en skatepark

Alle openbare speelpleinen en het skatepark in de Noordstraat zijn afgesloten en verboden om te gebruiken. Politiezone Spoorkin houdt toezicht.

Wekelijkse markt

Er is geen wekelijkse markt meer tot het einde van de maatregelen.

Openbaar vervoer

De Lijn: Vanaf woensdag 18 maart wordt een aangepaste dienstregeling ingevoerd die er rekening mee houdt dat er maar zeer beperkt gebruik gemaakt wordt van de opvang van leerlingen in de scholen, maar anderzijds werkenden wel nog de mogelijkheid biedt om hun woon-werkverkeer met het openbaar vervoer te doen.  Concreet neemt het aanbod aan busritten af met 14 %, voor tramritten met 10 %. Klanten vinden meer info op de website www.delijn.be, in de app van De Lijn, en via de  sociale mediakanalen van De Lijn.

NMBS: Het treinverkeer ondervindt geen hinder van de maatregelen van het federale noodplan. Enkel de piekuurtreinen naar Brussel worden geschrapt.

Bibliotheek

Ook Bibliotheek Veurne neemt maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Daarom werkt ze uitsluitend als afhaalbib of take-away bib. Wie materialen thuis heeft, kan die gerust behouden tot begin mei.

De bibliotheek is niet toegankelijk voor het publiek. Vanaf 6 april kun je in de afhaalbib of take-away bib boeken en andere materialen afhalen die je vooraf hebt aangevraagd. 
Heb je nog bibliotheekmaterialen thuis? Je kan die gerust je nog een tijdje houden. Als je die toch wil inleveren, kan dat via de inleverbus van de bib.

De boeken gaan ook even in quarantaine. Meteen na de teruggave worden ze voor 48 uur apart gelegd, tot mogelijke aanwezigheid van het coronavirus is uitgewerkt.

De uitleentermijnen van alle ontleende bibliotheekmaterialen zijn door de bib verlengd tot een datum tussen 4 en 9 mei. Je hoeft dus zelf niet meer te verlengen. De bibliotheek rekent vanzelfsprekend geen telaatgeld aan tijdens de sluitingsperiode. Als je een Mijn Bibliotheek account hebt, kun je daar de nieuwe vervaldatum vinden van de materialen die je nog thuis hebt. 

Vanaf nu geldt ook een nieuw gebruikersreglement

Mogelijks kreeg je ook een Automatische verwittiging einde lidmaatschap in je mailbox, automatisch verstuurd vanuit het nieuwe systeem. In deze coronatijden kun je niet zoals anders naar de bib komen om je abonnement te verlengen en betalen. Geen probleem dit keer: we zorgen dat je nog niet geblokkeerd wordt als lid.

Zit je met vragen, contacteer de bib dan liefst via info.bib@veurne.be. Als je geen mail hebt, kun je ook opbellen op 058 33 55 82. Hou er echter rekening mee dat de balie niet steeds bemand is.

Erediensten

Alle erediensten worden geannuleerd. Huwelijken, doopsels, en andere vieringen gaan niet door. De enige uitzondering hierop vormen begrafenissen, weliswaar in beperkte kring. Deze uitzondering is gebaseerd op twee overwegingen. Enerzijds het emotioneel zeer belangrijke karakter van een uitvaart, anderzijds vanuit een overweging van medisch-sanitaire aard en de problemen die op dat vlak zouden ontstaan indien geen begrafenissen plaatsvinden.

Evenementen en activiteiten

Alle private en openbare sportieve, recreatieve en culturele evenementen zijn tot en met 19 april geschrapt.

Het Bakkerijmuseum en Kasteel Beauvoorde zijn tot en met 19 april gesloten.

Historisch Veurne gaat dit jaar niet door.

Algemene informatie coronavirus

Je kan met al je vragen over het nieuwe coronavirus COVID19 terecht via www.info-coronavirus.be/nl/. Er is ook een hulplijn 0800 14 689.

Wat zijn de hygiënische voorschriften?

• Was regelmatig je handen.
• Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
• Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
• Blijf thuis als je ziek bent.

Een huisgenoot is ziek?

Is je huisgenoot, partner of kind ziek maar niet getest? We raden je aan om je aan dezelfde hygiënetips te houden. Zo is de kans dat je zelf ziek wordt het kleinst en besmet je anderen ook niet.