Wat na corona? Economisch relanceplan voorgesteld

  • 14 mei 2020

De coronacrisis heeft Veurne de afgelopen maanden stevig in z’n greep gehouden. De strenge maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad hadden en hebben enorme gevolgen voor de lokale economie, het gezin, het welzijn, de vrije bewegingsruimte en de handhaving ervan. Met een relanceplan wil het stadsbestuur de motor van de stad weer op toerental brengen. Dit plan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van 25 mei.
 
Het college van burgemeester en schepenen en het managementteam van de stadsdiensten hebben samen aan een economisch relanceplan gewerkt om de post-coronaperiode voor te bereiden en de economische terugslag in onze stad te beperken. Het plan is overlegd met werkgeversorganisatie UNIZO en de plaatselijke handelsvereniging Veurne Toe Koer. 
 
Als lokaal bestuur kunnen we de economische gevolgen, zoals het omzetverlies of toekomstige gedragswijzigingen van de consument (onlineverkoop, bestedingsgedrag …) niet alleen aanpakken. De strategie is er dan ook één van informeren, maximale stedelijke dienstverlening en het meest gunstige kader creëren om de economie te laten heropleven. 

Aanmoedigen van de lokale consumptie met de Altegoare-bon

Veurne heeft de nodige financiële ondersteuning verleend aan handelsvereniging Veurne Toe Koer om een platform uit te bouwen om digitale kadobonnen en een getrouwheidskaart te ontwikkelen. De stad wil na de zomer een gerichte promotiecampagne opzetten om de digitale kadobonnen en de Toekoerpas verder in de kijker te zetten. 
 
De stad onderzoekt om het digitaal platform uit te breiden met een extra dienstverlening, door aan schoolgaande jongeren de mogelijkheid te geven om met de Toekoerpas fietskilometers te sparen in het woon-schoolverkeer. Deze spaarpunten kunnen omgeruild worden bij de lokale handelaar of foorkramer.
 
Daarnaast geeft de stad aan elke inwoner een Altegoare-bon. De bon heeft een waarde van 15 euro en kan bij een plaatselijke ondernemer worden benut. De Altegoare-bon kan tussen 1 september en 31 december 2020 als betaalmiddel worden gebruikt. Het bedrag wordt vanaf de aanmaak van de bon meteen doorgestort naar de gekozen ondernemer. Op die wijze krijgt de handelaar, horeca-uitbater of dienstverlener meteen wat financiële ademruimte.
 
Met deze Altegoare-bon wordt 180.000 euro in de lokale economie gepompt en wordt de lokale consumptie aangemoedigd. De stad rekent op een versterkend effect, waardoor een geldstroom van ongeveer 900.000 euro naar de lokale middenstand vloeit.

Financiële ondersteuning

Veurne zal enkele belastingen en retributies in 2020 gedeeltelijk of niet innen. Hiermee kunnen de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de getroffen bedrijven voor een stuk worden goedgemaakt.
 
De belasting op het plaatsen van stoelen en tafels, de terrastaks, voor horeca zal in 2020 niet worden geïnd. Dit betekent voor de stad 21.000 euro minder inkomsten. De bedrijven die langer dan 10 weken verplicht gesloten zijn door de corona-maatregelen krijgen ook een reductie van 50% op de algemene bedrijfsbelasting.
 
Ook de getroffen marktkramers worden geholpen. Zo is de belasting op ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein geschrapt voor de periode dat er geen markten konden georganiseerd worden. De betalingstermijn voor de resterende lokale belasting wordt verlengd van 2 naar 6 maanden. De stad zal hierdoor 6.000 euro per maand minder opbrengsten krijgen.
 
Ook de retributie voor de tijdelijke inname van het openbaar domein bij bouwwerken wordt opgeschort en dit voor de duur dat de bouwondernemingen hun activiteiten moesten onderbreken. De tijdelijke inname wordt zonder extra kosten verlengd met dezelfde duur.
 
De verblijfsbelasting wordt dit jaar niet geïnd. Deze toeristentaks is goed voor een jaarlijkse inkomst van ongeveer 14.000 euro. Daarnaast wordt in het budget 2020 een bedrag van 60.000 euro gevrijwaard om gemeenschappelijke economische acties te organiseren en acties vanuit de handelaars en horeca zelf te ondersteunen. 
 
Tenslotte zal tijdens de coronaperiode geen huur worden aangerekend aan concessies, erfpachten en huren door de stad, wanneer de betrokken partijen moesten sluiten.

Horeca

Naar aanleiding van de heropstart van de horeca wordt onderzocht om de terraszone permanent of tijdelijk uit te breiden om de regels van social distancing te kunnen respecteren. Zo kunnen horecazaken genoeg gasten ontvangen om een goede omzet te hebben. 
 
Voor de horeca wordt een nieuwe (politie)verordening voorbereid om duurzame niet-seizoensgebonden terrassen mogelijk te maken op de Grote Markt en haar omgeving. Dit moet garanderen dat structurele uitgaven voor het afbreken, plaatsen en het stockeren van (vast) terrasmeubilair niet meer nodig zijn.

Ondersteuning handelaarsvereniging

Veurne is financiële en logistieke partner bij de projectaanvraag van Veurne Toe Koer om een kwaliteitsvolle etalagewedstrijd te organiseren met een 50-tal handelaars uit het winkelkerngebied. De originele ontwerpen van etalages bevatten telkens een Veurns product, dat eveneens het onderwerp is van een zoektocht. Het projectvoorstel werd door de jury positief beoordeeld. De stad komt tussen voor een bedrag van circa 5.400 EUR. Het project loopt van de zomer tot het einde van het jaar en moet de beleving in de binnenstad versterken.

Toerisme

Een laatste belangrijke sector die onze lokale economie kan aanzwengelen is een lucratief toeristisch aanbod. Veurne heeft de voorbije zes jaar met succes het toeristisch aanbod helemaal vernieuwd. De sterkste toeristische troeven van de stad zijn onze verschillende evenementen, zoals Kiosk Matinee of Zomervariaties, die de eigen inwoners, tweedeverblijvers of dagjestoeristen bekoren. 
 
De vele fietsroutes die in ons hinterland zijn ontwikkeld, zijn coronavriendelijke activiteiten waarop handig kan ingezet worden.

Ondersteunen van de kwetsbare Veurnaars

Het initiatief #8630altegoare rekruteerde bijna honderd vrijwilligers die zich in de coronaperiode inzetten om mondmaskers te maken, boodschappen doen voor zorgbehoevenden of mensen in nood, wekelijks bellen naar 80-plussers om de éénzaamheid te verdrijven of behoeften te detecteren. De ambitie is om dit tijdelijk digitaal platform te integreren in de permanente vrijwilligerswerking van het bestuur.
 
De stad en het Sociaal Fonds van de Burgemeester kochten samen 40 nieuwe laptops om kwetsbare kinderen de kans te geven online onderwijs te kunnen volgen. Via Wintegratie, een samenwerking tussen Veurne, De Panne, Koksijde en Nieuwpoort, werden nog een aantal tweedehands pc’s en fondsen ingezameld. Deze digitale ondersteuning was noodzakelijk om de leerachterstand en uitval bij kwetsbare kinderen en jongeren tegen te gaan.

Kwalitatieve open ruimte

De coronacrisis leerde ons dat een aantrekkelijke openbare ruimte, groene wandel- en fietsroutes noodzakelijk zijn. De komende jaren zal de tweede fase van het Vaubanpark voltooid worden, het Suikerpark fasegewijs aangelegd worden en in het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied nieuwe groene ruimte gecreëerd worden.
 
Op het investeringsprogramma staan ook de aanleg van meerdere gescheiden fietspaden langs belangrijke assen en is een aanzienlijk bedrag gereserveerd voor het structureel en punctueel onderhoud van de vele plattelandswegen. Tijdens deze coronaperiode zijn bepaalde geplande onderhoudswerken versneld uitgevoerd, zoals het voegwerk op de voetpaden en rijbaan op de Grote Markt of het herstellen van verzakkingen in een gedeelte van de Pannestraat.
 
De stad zal onderzoeken hoe de (soms verborgen) groene parels op het grondgebied van Veurne kunnen worden benut om de vakantie in eigen stad nog leuker te maken!

Ondersteuning van de verenigingen

Heel wat verenigingen hebben de afgelopen twee maanden hun activiteiten moeten staken. Inschrijvingsgelden voor vakantiewerking, sportkampen, lessenreeksen en andere activiteiten werden terugbetaald. Voor sommige activiteiten wordt bekeken of ze later nog kunnen plaatsvinden. De verenigingen die forfaitaire subsidies ontvangen voor het organiseren van evenementen, activiteiten of diensten, moeten deze subsidies niet terugbetalen.
 
Socio-culturele -, sport- of jeugdverenigingen die door het annuleren van de activiteiten minder inkomsten kregen door de coronacrisis, zullen een zelfde of indien nodig, hogere forfaitaire subsidie ontvangen. De kredieten van de projectsubsidies worden doorgeschoven naar volgend jaar.
 
De werking van het lokaal Dienstencentrum De Zonnebloem wordt op 1 september opnieuw opgestart.