De mondmaskers zijn er

  • 2 juni 2020

Je kan de gratis mondmaskers komen halen in Stadskantoor De Seylsteen. Iedere Veurnaar krijgt een exemplaar, ook kinderen jonger dan 12 jaar.

Er mag één persoon per huishouden om de mondmaskers komen. Je neemt jouw identiteitskaart mee. Je krijgt de mondmaskers en filters mee voor alle gezinsleden. In ieder pakket zitten er ook instructies over hoe je de maskers moet aantrekken, hoe je ze moet wassen of hoe je een filter kan plaatsen. Vooraf aanmelden of bestellen is niet nodig.

Je kan ook mondmaskers meenemen voor mensen die ze zelf niet kunnen afhalen. De 80-plussers die om wekelijkse updates hebben gevraagd, zijn telefonisch verwittigd.

Lukt het echt niet om de maskers zelf te komen halen? Geef dit door via www.veurne.be/mondmaskers-aan-huis of 058 33 55 00. Ze worden in de loop van volgende week aan huis gebracht. 

Je kan ook een mondmasker afhalen voor ieder gezinslid bij de apotheek

De aflevering van de maskers wordt geregistreerd op naam van het gezinslid (‘gezinshoofd’) dat de maskers afhaalt voor het hele gezin. Het is belangrijk dat je de juiste kaarten of documenten meeneemt.

Je huisapotheker zal je eID vragen en een attest gezinssamenstelling of de eID van de gezinsleden. Geen eID ? Een Kids-ID of ISI+-kaart kan ook.

Een Rijksregisternummer (INSZ) of BIS-nummer voor niet-Belgen is nodig voor de registratie.

Als je geen van voorgaande hebt, kan de huisapotheker ook afgaan op zijn kennis van de gezinssamenstelling en zijn patiëntendossiers.

Geen eID of bovenvermelde documenten vereist voor uitzonderlijke gevallen (daklozen, vluchtelingen), de apotheker mag één mondmasker aan de persoon meegegeven.