Meldingsfiche

Je kan dit formulier gebruiken voor:

  • Problemen of opmerkingen over het groenonderhoud
  • Milieu- en afvalproblemen (voor GFT-containers bel je naar 057 21 41 60)
  • Problemen met gemeentewegen en voetpaden
  • Zwerfkatten 
  • Muskusratten en melding dode dieren