Meerjarenplan aanpassing 20-21 goedgekeurd

  • 16 december 2020

De gemeenteraad heeft het aangepast meerjarenplan goedgekeurd waarmee het stadsbestuur in 2021 aan de slag kan. Enkele prioritaire acties uit het Meerjarenplan 2020-2025 zullen hiermee worden uitgevoerd. De coronacrisis heeft een impact, maar het is onmogelijk om die nu al volledig te kunnen inschatten.

Een groot stuk van het budget van 2021 zal worden benut voor het herstel van gemeentewegen. Zo is er 1,33 miljoen euro voorzien om onder andere de plattelandswegen aan te pakken. Binnen het meerjarenplan was er een schijf vrijgemaakt van 8,97 miljoen euro. Dit jaar zijn de werken gestart aan de Boonakkerstraat, Gouden-Hoofdstraat en Kasteeldreef bij Beauvoorde. Vanaf 2021 zullen ook de Noordmoerstraat, Proostdijkstraat, Klokhofstraat, Moerkerkestraat, Landbouwersstraat, Bewesterpoort West, Krommegrachtstraat en Debarkestraat worden hersteld.

Naast de plattelandswegen is er ook aandacht voor enkele centrumstraten. In samenwerking met IWVA zal volgend jaar worden gestart aan de werken in de Noordstraat. Het laatste deel richting het Sportpark, van de Noorburgweg tot aan het militair domein, krijgt een nieuwe inrichting en riolering. Stad Veurne budgetteert 250.000 euro voor deze werken.

Er wordt nog meer gewerkt aan een betere mobiliteit, want er zullen in 2021 twee parkeereilanden worden gerealiseerd. Die komen op de site van de oude brandweerkazerne in de Oude Vestingstraat en op een stuk van het grasveld in de Daniel De Haenelaan. Hierdoor zal er vlakbij het stadscentrum plaats zijn voor meer dan honderd voertuigen die langdurig en gratis zullen kunnen parkeren. De kostprijs is geschat op 241.000 euro.

Eén van de opvallende punten bij de voorstelling van het Meerjarenplan, was de bouw van fietsbruggen over het kanaal Veurne-Nieuwpoort. Het stadsbestuur wil deze nog steeds uitvoeren, maar is in beide projecten afhankelijk van externe factoren. Zo zit de financiering van de bruggen bij het Vlaamse gewest of bij een private partner. Stad Veurne neemt hiervoor de regisseursrol, maar moet wachten op externe beslissingen om deze projecten te kunnen uitvoeren.

Intussen schieten de werken aan de Suikertoren goed op. De ruwbouwwerken zitten intussen aan de vijfde verdieping. In de schil van de toren komt de nieuwe locatie van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten. Hiervoor is in het Meerjarenplan 20-25 7,6 miljoen euro voorzien, in 2021 werd hiervoor extra 1 miljoen euro voorzien voor de inrichting.

Vanaf volgend jaar koopt het stadsbestuur ook de gronden van het Bakkerijmuseum in de Ieperse Steenweg. Over de komende 8 jaar zal hiervoor telkens 125.000 euro worden betaald. Het plan is om in de toekomst zo alle gronden te bezitten. Hiermee wil Veurne een belangrijke toeristische troef op een sleutelplaats binnen de stad optimaal benutten en beheren. 

Stad Veurne draagt 1,284 miljoen bij voor de werking van Politiezone Spoorkin en 905.408 euro voor Brandweer Westhoek. De personeelskost van het volledige stadsbestuur bedraagt 20,96 miljoen euro, een stijging van 0,07 procent 

De coronacrisis zal voelbaar zijn, dat is zeker. Door het economisch relanceplan en financiële steunmaatregelen zijn er minder ontvangsten in 2020. Zo zijn er minder inkomsten van verblijfsbelasting, terrassen, markten, kermis, verhuur van ontmoetingscentra en van het zwembad. Anderzijds zijn er minder uitgaven voor stedelijke organisaties. Maar de impact door de extra uitgaven, veroorzaakt door de coronacrisis, kan nog niet volledig worden berekend, omdat de crisis blijft verder duren.

Je kan alle details terugvinden via deze pagina.