Het Landschapsfonds!

  • 1 oktober 2020

Na twee succesvolle proefrondes schiet het Landschapsfonds Westhoek nu definitief uit de startblokken. Kleinschalige groene initiatieven krijgen tot 50% steun van het fonds, de rest kan worden ingezameld via crowdfunding. Verenigingen, georganiseerde bewonersgroepen of ook gewoon losse geëngageerde buurtbewoners kunnen een groen initiatief indienen. Denk maar aan een buurttuintje aanleggen, een bosje aanplanten, het inrichten van een natuurgebiedje, een pluktuin, voedselbosjes, een levende uitkijktoren, waterrijke natuur, geveltuintjes, bloemenlinten …

De helft van het beoogde bedrag dat initiatiefnemers hiervoor nodig hebben, krijgen ze cadeau van het Landschapsfonds Westhoek, op voorwaarde dat ze de andere helft ophalen via crowdfunding. Het is een uniek en vernieuwend initiatief in Vlaanderen om het landschap in te richten dus. In Veurne is er een buurtpluktuin in de wijk Petit-Paris gekomen dankzij het Landschapsfonds. 

Je wil een initiatief starten?

Maak tot 26 november een campagnepagina aan via www.rlwesthoek.be/formulierlandschapsfonds. Bij de indiening van je project maak je een schatting van het bedrag dat je nodig hebt om het initiatief te realiseren. Projecten hebben een totaalbudget van minimum 1.000 euro en maximum 10.000 euro. Tel er 5% van je doelbedrag extra bij, want dat is de service fee voor het gebruik en de expertise van het crowdfundingplatform. Binnen de week krijg je feedback van het Regionaal Landschap Westhoek. 

Uiterlijk eind december beslist de jury aan de hand van een aantal criteria of je al dan niet een bijdrage van 50% vanuit het Landschapsfonds Westhoek ontvangt. Vanaf februari 2021 loopt de crowdfunding, waarmee je de andere 50 procent van het budget kan verzamelen. Die duurt maximum 6 weken. Een team van experts begeleidt je bij het opzetten van de crowdfundingcampagne. Daarnaast toont de crowdfunding ook het draagvlak aan van je initiatief en zorgt het voor meer zichtbaarheid in je omgeving. Zo voelen meer mensen zich betrokken.

Wie komt in aanmerking?

Heb je dus een initiatief, of bundel je de krachten met heel de straat? Ben je lid van een vereniging en broeden jullie op een idee? Alles is mogelijk!

  • Het project moet uitgevoerd worden in Veurne of in één van de gemeenten in de Westhoek;
  • Het project is kleinschalig en situeert zich in en rond het dorp of de buurt; 
  • Het project versterkt de natuur en het omliggende landschap, zorgt voor mooie rust- en ontmoetingsplekjes in je dorp of buurt en brengt de bewoners dichter bij elkaar;
  • Iedereen moet kunnen genieten van jullie project;
  • Het project wordt (nog) niet gesubsidieerd door de lokale, provinciale, Vlaamse of federale overheid;
  • Er is een realistische planning, begroting en een realistisch plan voor de campagne en het project;
  • Er is een duidelijke doelgroep en grote kans op draagvlak, zowel om de doelstelling te halen als om het project tot een succes te maken;
  • Er is een duidelijk idee over de opvolging van het project.

Je vindt alle informatie via www.rlwesthoek.be/landschapsfonds