Inname openbaar domein

Beschrijving

Voor dit aanvraagformulier gebruik je best de webbrowser Google Chrome.

Inname openbaar domein?

Voor deze inname's heb je een vergunning nodig en die kan je aanvragen via dit aanvraagformulier.

  • Parkeerverbod (verhuis ...)
  • Signalisatie (wegenwerken ...)
  • Inname van het openbaar domein (stelling, container ...)
  • Evenementen
  • Aanvragen bepijling (hoofdactiviteit in Veurne: via aanvraag evenement. Hoofdactiviteit niet in Veurne: via inname - keuze type (menu) bepijling), tijdelijke  bewegwijzering voor wegenwerken.
  • Aanvragen tijdelijke publiciteit (evenement in Veurne: via aanvraag evenement. Tijdelijke publiciteitsaanvraag kan enkel voor een evenement in Veurne)
  • Werken op openbaar domein van private aard (aanleggen van oprit aansluitend aan de openbare weg, verlagen trottoir ...)

Aanvraagtijd

Parkeerverbod: drie werkdagen, er is geen spoedprocedure mogelijk en je kan dan geen aanvraag meer doen.

Signalisatie: drie werkdagen, een spoedprocedure is mogelijk - mits betalen van een exra vergoeding

Inname openbaar domein: zeven werkdagen, een spoedprocedure of het niet aanvragen van de inname resulteert in een extra administratieve kost.

Reglementen

pdf bestandretributiereglement inname openbaar domein 24082019.pdf (67 kB)

docx bestandRetributiereglement voor de tijdelijke ingebruikname van het openbaar domein Uittreksel (122698)_.docx (18 kB)

pdf bestandGoedkeuring reglement inname openbaar domein 220124_GR Bijlage reglement inname openbaar domein (177998)_.pdf (192 kB)