Gezocht: Coördinator Uitvoeringsdienst en Deskundige Wonen

  • 12 augustus 2020

Coördinator Uitvoeringsdienst

Als coördinator van de uitvoeringsdienst word je de onmiddellijk leidinggevende van de planner en de 2 technisch medewerkers. Samen met dit ervaren team stuur je de verschillende ploegen van 60 ervaren medewerkers aan. Samen zal je een efficiënte organisatie van de dienst uitdenken en implementeren. 

De uitvoeringsdienst staat in voor een optimaal onderhoud van het openbaar domein, het stedelijk patrimonium en verzorgt ondersteunende technische taken zoals feestelijkheden en signalisatie.

Vanuit je deskundigheid omtrent groen zal je adviezen verstrekken inzake dossiers rond het openbaar domein. Onder openbaar domein wordt ook verstaan: privaat domein inzake tuinen, parkeerplaatsen, sportterreinen, begraafplaatsen. Je treedt op als deskundige voor wat betreft groenbeheer, harde infrastructuur en waterlopen en weet welke acties nodig en wenselijk zijn om uitvoering te geven aan de beleidsvisie van het lokaal bestuur Veurne of Autonoom Gemeentebedrijf Veurne.

Solliciteren kan hier tot 3 september!

Deskundige Wonen

Als deskundige wonen van WoonWinkel West ben je verantwoordelijk voor onder andere het ondersteunen van de gemeenten op vlak van woonbeleid, het opvolgen van de procedures tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring en opvolging van dossiers leegstand en verwaarlozing. Samen met het team werk je voor de gemeenten van de woonwinkel (Diksmuide, Houthulst, Kortemark, Lo-Reninge en Veurne).

Alle informatie vind je hier.