Fietsbrug Voetbalstraat-Rozendalstraat

  • 26 augustus 2021

Volgend jaar wordt er gestart met de aanleg van de langverwachte fietsbrug over het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort. Je zal dan veilig met je fiets van Petit-Paris naar de Nieuwstad kunnen rijden. De Rozendalstraat zal ook gedeeltelijk worden omgevormd tot een fietsstraat.

Rozendalstraat fietsbrugStad Veurne en de Vlaamse Waterweg NV sloten in 2015 een overeenkomst om samen een fiets- en voetgangersbrug te bouwen over het kanaal Nieuwpoort-Veurne. De Vlaamse Waterweg voorzag dit jaar de nodige financiële middelen om een aannemer aan te stellen, zodat volgend jaar de werkzaamheden kunnen starten. In het meerjarenplan van de stad is een bedrag van 250.000 euro voorbehouden voor de bouw van de brug. Deze fietsbrug zal 3 meter hoger liggen dan het straatniveau en via een langere helling vlot te beklimmen zijn voor alle fietsers.

Om de brug veilig te integreren in de Rozendalstraat moeten er wel extra maatregelen worden genomen. Zo komt er eenrichtingsverkeer tussen de Noordburgweg en de Bloemenlaan voor het gemotoriseerde verkeer. Fietsers kunnen uiteraard wel in beide richtingen blijven rijden.

De Rozendalstraat wordt omgevormd tot fietsstraat vanaf de Bloemenlaan tot aan het Noordburgweg. In een fietsstraat is er een maximumsnelheid van 30 km/u, hebben fietsers altijd voorrang en mag het gemotoriseerd verkeer de fietsers niet inhalen.

Het kruispunt Noordburgweg-Rozendalstraat wordt veiliger, met de aanleg van een fietsrustpunt.

Ook aan de zijde van de Nieuwpoortkeiweg komen er ingrepen rond de zone aan de fietsbrug, met een veilige oversteek en een knik in de gewestweg om het gemotoriseerd verkeer aan te zetten trager te rijden.