Fase 3

NIET VOOR 8 JUNI

  • De eventuele en geleidelijke heropening van restaurants, en later ook de cafés en bars wordt bestudeerd.
  • Tegen eind mei wordt er beslist over het al dan niet doorgaan van jeugdbewegingskampen en zomerstages.
  • Ook het toelaten van meerdaagse reizen in binnen- en buitenland wordt bekeken. Net als de opening van toeristische attracties zoals dierentuinen en pretparken.
  • Massa-evenementen blijven tot en met 31 augustus verboden, maar er wordt wel bekeken of kleinere openluchtevenementen kunnen doorgaan.
  • De maatregel rond huwelijken en begrafenissen wordt niet versoepeld. Voor huwelijken blijft een religieuze dienst mogelijk in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst. Burgerlijke huwelijken worden voltrokken, maar enkel in de aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij begrafenissen mogen maximum 15 personen aanwezig zijn, met behoud van een afstand van anderhalve meter.

Zitdagen pensioendienst

FOD Financiën heeft beslist dat de externe pensioenpunten ten vroegste in september zullen heropstarten.

Je kan nog altijd telefonisch terecht bij de pensioendienst via 1765. Als je daarna 1 -1 -6260 (4-cijferige code) drukken, kom je in kantoor Brugge terecht.