Stage bij Veurne

Ben je als student secundair, hoger of volwassenenonderwijs op zoek naar een leerrijke stageplaats of naar een uitdagend onderwerp voor een project? Dan kan je bij Veurne terecht. We werken samen met een aantal scholen en organisaties die opleidingen aanbieden.

Voorwaarden

  • Je kan een stage aanvragen als student of als werkzoekende die een opleiding volgt. Voor beide sta je onder toezicht van de stagebegeleider van de school of van het opleidingscentrum.
  • Een stage is onbezoldigd. Dit wil zeggen dat je voor je stageperiode geen loon zal ontvangen.
  • Een stage bij de stad geeft geen garantie op een vaste job. Uiteraard mag je wel deelnemen aan de selectieproeven als je voldoet aan de voorwaarden. Onze jobs vind je steeds via www.veurne.be/vacatures 

Betaalde instapstage (voor laaggeschoolden)

De instapstage is bedoeld voor wie geen diploma van het secundair onderwijs heeft. Via de instapstage kan de stagiair een eerste werkervaring opdoen. De jongere moet bij de aanvang van de instapstage reeds zes maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB en zich nog in de beroepsinschakelingstijd bevinden. Stad Veurne sluit hiertoe een overeenkomst af met de stagiair en de VDAB. Je moet hiervoor eerst zelf contact opnemen met de VDAB: zij helpt je verder met je instapstage-aanvraag.

Een instapstage is een betaalde stage, duurt drie maanden en is halftijds of voltijds. De werkgever betaalt een maandelijkse premie van 200 euro voor een voltijdse stage. Deze vergoeding is niet onderworpen aan sociale bijdragen. Daarnaast ontvangt de stagiair een stage-uitkering, ten laste van de RVA, van 26,82 euro per gewerkte dag.

 

 

 
  • 1 Begin
  • 2 Gegevens
  • 3 Gegevens stage
  • 4 Voltooid
hier kan je je mailadres van school invullen