Subsidie voor milieu- en natuurverenigingen

Milieu- en natuurverenigingen die actief zijn in Veurne, en waarvan minimaal 1 bestuurslid in Veurne woont, kunnen een jaarlijkse subsidie ontvangen .

Een basissubsidie van 50 euro wordt toegekend, een werkingssubsidie wordt berekend op basis van het ingediende werkingsverslag en bedraagt maximaal 250 euro per jaar.

De aanvraag moet jaarlijks worden ingediend uiterlijk voor 1 maart.

 

 
  • 1 Vereniging
  • 2 Financiële info
  • 3 Jaaractiviteiten
  • 4 Voltooid

Bestuur

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester