Sportcheques aanvragen

Sportcheques zijn cheques waarmee de houder betalingen kan verrichten bij een erkende Veurnse sportvereniging en bij sportverenigingen buiten Veurne waarvan ze de sport niet in Veurne kunnen beoefenen voor:

  • lidgeld van de vereniging
  • sportstages, georganiseerd door de vereniging of Stad Veurne
  • aankoop of huur van sportmateriaal, sportuitrusting en kledij bij de vereniging

De sportcheque staat op naam en kan niet worden doorgegeven aan derden. Hij is maar één jaar geldig vanaf de datum van uitreiking. Daartoe vermeldt een geldige en dus bruikbare cheque volgende elementen: de naam van de persoon, het schooljaar, de handtekening van de financieel beheerder en de stempel van Veurne. Elke cheque is genummerd.

De sportcheques hebben een betalingswaarde van maximum 60 euro per persoon.

Voorwaarden

De sportcheques kunnen op ieder moment aangevraagd worden bij de sociale dienst door ouders voor hun kinderen die een leeftijd hebben van 2,5 jaar tot en met 18 jaar, onder de volgende voorwaarden:

  • de kinderen moeten in Veurne gedomicilieerd zijn
  • het gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan de bedragen, vastgelegd voor het omnio-statuut. Het beantwoorden aan deze voorwaarden wordt aangetoond met het recentste belastingsaanslagbiljet van de personenbelasting. Wijzigingen in het gezinsinkomen ten opzichte van het recentste belastingsaanslagbiljet kunnen tussentijds worden onderzocht.

Per jaar kan maximaal 1 cheque worden aangevraagd per persoon.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.