Onderwijscheques hoger onderwijs

Voor leerlingen die gedomicilieerd zijn in Veurne en die hoger onderwijs volgen, is er een financiële tussenkomst.

Hoe aanvragen

De tussenkomst kan je aanvragen bij de Sociale Dienst of via het onderstaande formulier.

Voorwaarden

  • De studenten moeten in Veurne gedomicilieerd zijn, behalve als ze door Bijzondere Jeugdzorg Zonnewende begeleid zelfstandig wonen of een leefloon ontvangen van het OCMW Veurne.
  • Het gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 20.356,30 euro, te verhogen met 3.768,51 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (omnio-statuut). 

Het beantwoorden aan deze voorwaarden wordt aangetoond met het recentste belastingsaanslagbiljet. Wijzigingen in het gezinsinkomen ten opzichte van het recentste belastingsaanslagbiljet kunnen tussentijds worden onderzocht.

Financiële tussenkomst

Per student in het hoger onderwijs en per schooljaar wordt een forfaitaire tegemoetkoming van 200 euro verleend.

Wat meebrengen naar Sociale Dienst als je de tussenkomst niet online aanvraagt

  • Recentste aanslagbiljet personenbelasting
  • Inschrijvingsbewijs van de school voor het betreffende schooljaar

 

 

 
  • 1 Begin
  • 2 Pagina 2
  • 3 Voltooid