Onderwijscheques basis en secundair onderwijs

Schoolfacturen nemen een hap uit het gezinsbudget. De Sociale Dienst zorgt daarom voor financiële  ondersteuning. De onderwijscheques van 10 euro per stuk zijn wel vervangen door een directe korting op de  schoolfacturen. Vanaf nu kan je voor leerlingen in het basis en secundair onderwijs deze financiële tussenkomst eenvoudig aanvragen via dit formulier:

docx bestandAanvraag Onderwijscheques.docx (171 kB)

Je vult dit document in en geeft het af aan de klastitularis of aan het secretariaat van de school. Per kind moet je het formulier opnieuw invullen.

Als inwoner van Veurne heb je recht op deze korting als je in aanmerking komt op verhoogde tegemoetkoming of in budgetbeheer of collectieve schuldenregeling zit of recht hebt op een (equivalent) leefloon. Voor een kleuter ontvang je 45 euro per jaar, voor een leerling in het lager onderwijs 85 euro per jaar, voor een student in het secundair onderwijs 100 euro per jaar. 

De schooltoelage voor hogeschoolstudenten is niet aangepast. Ga naar www.veurne.be/onderwijscheques- hoger-onderwijs, kijk of je in aanmerking komt en vraag je schooltoelage van 200 euro aan. 

Heb je nog vragen? Neem contact op met de sociale dienst: sociale.dienst@veurne.be of 058 33 23 37.