Incontinentiepremie

OCMW Veurne voorziet voor alle personen die zwaar zorgbehoevend zijn en lijden aan een incontinentie voor urine en/ of stoelgang en hiervoor een incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden toegewezen krijgen van het ziekenfonds. Personen die een forfait krijgen voor onbehandelbare incontinentie kunnen ook aanspraak maken op de incontinentietoelage van het OCMW Veurne.

De incontinentietoelage bedraagt €25 en kan jaarlijks maar éénmaal aangevraagd worden. Er kan slechts 1 toelage per domicilieadres worden goedgekeurd.

Voorwaarden

  • De toelage kan alleen toegekend worden aan personen die thuiswonend zijn en in Veurne gedomicilieerd zijn ( dus niet verblijvend in een residentiële setting)
  • De premie wordt gestort op de rekening van de aanvrager

 

 

Sociale Dienst
Heldenplein 2
8630 Veurne
België
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
14:30 - 15:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
14:30 - 15:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
08:30 - 11:30
Op afspraak
09:00 - 11:30
DiVers
Gesloten
Gesloten