Uittreksel strafregister

Het uittreksel uit het strafregister geeft een opsomming van jouw veroordelingen. Het beschrijft met andere woorden jouw eventuele strafrechterlijke verleden. Dit uittreksel vervangt het vroegere getuigschrift van goed zedelijk gedrag.

Er bestaan 3 verschillende modellen van het uittreksel uit het strafregister:

  • Model 595: standaard getuigschrift voor activiteiten zonder specifieke voorwaarden.
  • Model 596.2: voor activiteiten met kinderen en jongeren: psycho-medisch-sociale begeleiding, kinderbescherming, hulpverlening, animatie of begeleiding van minderjarigen.
  • Model 596.1: voor specifieke beroepen: veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen.

Je kan het uittreksel via onderstaande link aanvragen. Inloggen kan met itsme, een eID-lezer, de app CSAM of via tokens.

Ik vraag mijn uittreksel uit het strafregister aan!

Uitzondering

Je moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

  • Als je geen woon- of verblijfplaats (meer) heeft in België (geschrapt of naar het buitenland afgeschreven)
  • Of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw's)

De volgende personen en instanties moeten voor een uittreksel aankloppen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie:

  • gerechtelijke en bestuurlijke instanties
  • rechtspersonen: vennootschappen, vzw’s …
  • buitenlanders voor de periode van verblijf in België
  • bijzondere gevallen (bv. diplomaten)

De uittreksels worden gratis overhandigd.

Opgelet!

Wie zich persoonlijk wil aanmelden, doet dit op de

Waterloolaan 80
1000 Brussel

Openingsuren: van 9 tot 11.30 uur en van 14 tot 15.30 uur

De aanvraag kan ook per brief of e-mail naar:

FOD Justitie
DG RO - Dienst Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel

E-mail: strafregister@just.fgov.be 

Vermeld op jouw aanvraag steeds jouw naam en voornaam, adres, geboortedatum en –plaats, de reden van jouw aanvraag, jouw handtekening en eventueel een kopie of scan van een identiteitsdocument.