Orgaandonatie

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als je sterft door hersen-of hartfalen, dan kunnen jouw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al eens over nadenkt en je registreert als donor.

Procedure

Elke persoon die in het bevolkingsregister of voor meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister is ingeschreven en in staat is zijn of haar wil te uiten, kan een verklaring van verzet of een uitdrukkelijke toestemming voor de verwijdering van organen na het overlijden laten registreren:

  • Bij het gemeentebestuur van zijn of haar woonplaats
  • Bij een erkende huisarts met wie er een therapeutische relatie is
  • Via "zelfregistratie" door middel van de elektronische identiteitskaart

Indien een persoon minder dan achttien jaar oud is, maar in staat is zijn wil te doen kennen, kan het verzet worden uitgedrukt, ofwel door die persoon zelf, ofwel, zolang hij in leven is, door één van de ouders die het gezag over de minderjarige uitoefent of door zijn voogd.

Vier beslissingen met betrekking tot de donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden

Voortaan kunnen 4 beslissingen met betrekking tot de donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden vastgelegd worden:

  1. Orgaandonatie voor transplantatie
  2. Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie
  3. Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen
  4. Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoeksdoeleinden

Bedrag

Gratis

Nodig

Je identiteitskaart