Legalisatie van akten

Akten van de burgerlijke stand
- die in het buitenland zijn opgesteld voor gebruik in een dossier in België (vb. huwelijksdossier, nationaliteitsdossier, buitenlandse akte in de registers overschrijven, ...) 
- of die in België zijn opgesteld voor gebruik in het buitenland
kunnen enkel beoordeeld worden indien ze voldoende gelegaliseerd zijn. De noodzaak aan een legalisatie hangt af van land tot land. 

Op ondervermelde website kan je nakijken of een document moet gelegaliseerd worden en op welke manier:

http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/

Een legalisatie

is in feite een wettiging van een handtekening, die voorkomt op een document. De wettiging bevestigt in geen geval de inhoud van het document, maar bevestigt enkel dat de handtekening toebehoort aan de persoon wiens naam vermeld staat.

  • Gaat het om een gewone legalisatie, dan dient dit te gebeuren bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van betrokken land en daarna bij de Belgische ambassade van betrokken land.

  • Gaat het om een apostille, dan wordt deze gegeven op het Ministerie van Justitie van het land van herkomst. De procedure verschilt van land tot land. Je kan je hierover informeren bij het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Maak hier jouw afspraak!