Attest van woonst

Dit attest bevestigt uw hoofdverblijfplaats op een welbepaald adres in Veurne.

Daarop staat ook jouw geboortedatum, -plaats en burgerlijke staat.

Doelgroep

Je kan een attest aanvragen voor jezelf of je minderjarig kind.
Ook een advocaat of een notaris kan een attest opvragen voor jou.
Iemand anders kan van jou alleen een attest verkrijgen voor zover de afgifte door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan. Hij of zij dient een ondertekende en gewettigde aanvraag in met vermelding van de bepaling waarop de aanvraag is gesteund (bvb. een dagvaarding voor het gerecht op basis van artikel 702 Ger.Wetboek)

Procedure

Bij voorkeur via het e-loket.

Je vraagt het attest aan via het thuisloket.

In de meeste gevallen ontvang je onmiddellijk het attest in je mailbox.

Bedrag

Gratis