Attest van woonplaatshistoriek

Dit attest bevestigt zowel je huidig adres alsook de officiële adressen waar je hebt gewoond.

Doelgroep

Je kan een attest aanvragen voor jezelf of je minderjarig kind
Ook een advocaat of een notaris kan een attest opvragen voor jou.

Iemand anders kan van jou alleen een attest verkrijgen voor zover de afgifte door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan. Hij of zij dient een ondertekende en gewettigde aanvraag in met vermelding van de bepaling waarop de aanvraag is gesteund (bvb. een dagvaarding voor het gerecht op basis van artikel 702 Ger.Wetboek)

Voorwaarden

Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Veurne.

Procedure

Bij voorkeur via het e-loket.

Je vraagt het attest aan via het e-loket.

In de meeste gevallen ontvang je onmiddellijk het attest in je mailbox

Bedrag

Gratis