Attest van samenstelling gezin

Dit attest vermeldt alle personen die deel uitmaken van eenzelfde gezin.

Doelgroep

Je kan een attest aanvragen voor jezelf of je minderjarig kind.
Ook een advocaat of een notaris kan een attest opvragen voor jou.

Iemand anders kan van jou alleen een attest verkrijgen voor zover de afgifte door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan. Hij of zij dient een ondertekende en gewettigde aanvraag in met vermelding van de bepaling waarop de aanvraag is gesteund (bvb. een dagvaarding voor het gerecht op basis van artikel 702 Ger.Wetboek)

Voorwaarden

Een attest kan aangevraagd worden van een persoon die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de gemeente Veurne.

Procedure

Bij voorkeur via het e-loket aan te vragen.
Je vraagt het attest aan via het e-loket met gebruik van je elektronische identiteitskaart.
In de meeste gevallen ontvang je onmiddellijk het attest in je mailbox.

Bedrag

Gratis