Attest van leven

Beschrijving

Het levensbewijs of attest van leven is een document waarmee je kunt aantonen dat je nog in leven bent.

Dit document wordt soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoef je bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat je nog leeft.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest aanvragen:

  • Jij
  • Je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • Bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • Derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • Een derde persoon, op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Je kan het attest van leven aanvragen via de knop bovenaan dit artikel.

Openingsuren en contact

Burgerzaken

Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
Tel. 058 33 55 45