Afschrift huwelijksakte

Beschrijving

Een afschrift van een huwelijksakte is een kopie van een akte uit de registers. De akte vermeldt o.a. de namen, de voornamen, geboortedatum, de afstamming (= ouder(s)) en huwelijksdatum van de echtgenoten.

Een akte bevindt zich steeds in de stad of de gemeente waar het feit zich heeft voorgedaan. Voorbeeld, je woont in Kortrijk maar bent gehuwd in Gent, dan moet je je huwelijksakte aanvragen in Gent.

Internationaal (meertalig) uittreksel?

Ook een internationaal (meertalig) uittreksel van je huwelijksakte kan je aanvragen via het thuisloket.

Afschrift huwelijkakte

Doelgroep

De volgende personen kunnen een  afschrift verkrijgen zonder volmacht van één van de betrokkenen zelf:

  1. de personen op wie de akte betrekking heeft
  2. openbare overheden
  3. de echtgenoot of overlevende echtgenoot
  4. de wettelijk vertegenwoordiger
  5. bloedverwanten in opgaande of dalende lijn (kinderen - ouders - grootouders)
  6. erfgenamen
  7. de notaris of advocaat die verklaart te handelen in opdracht van de belanghebbende of uit hoofde van de beroepshoedanigheid

Een derde kan een afschrift van een huwelijksakte afhalen mits voorlegging van een volmacht en de identiteitskaart of kopie van de identiteitskaart van één van de belanghebbenden. Indien geen volmacht kan worden voorgelegd, wordt de akte opgestuurd naar de hoofdverblijfplaats van de betrokkene zelf.

Procedure

Bij voorkeur via het e-loket.

Het afschrift vraag je aan met gebruik van je elektronische identiteitskaart (gebruik de button klik en regel snel bovenaan de pagina).

In de meeste gevallen ontvang je het afschrift onmiddellijk in je mailbox.

Bedrag

Gratis