Afschrift geboorteakte

Beschrijving

Een afschrift van een geboorteakte is een kopie van een akte uit de registers. De geboorteakte vermeldt o.a. de naam, de voornamen, geboortedatum en -uur, de afstamming (= ouder(s)) en eventueel een kantmelding.

Een akte bevindt zich steeds in de stad of de gemeente waar het feit zich heeft voorgedaan. Voorbeeld, je woont in Kortrijk maar bent geboren in Gent, dan moet je je geboorteakte aanvragen in Gent.

Internationaal (meertalig) uittreksel?

Ook een internationaal (meertalig) uittreksel van je geboorteakte kan je aanvragen via het thuisloket.
Aanvraag internationaal uittreksel

Doelgroep

De volgende personen kunnen een afschrift verkrijgen zonder volmacht van de betrokkene zelf:

  1. de persoon op wie de akte betrekking heeft
  2. openbare overheden
  3. de echtgenoot of overlevende echtgenoot
  4. de wettelijk vertegenwoordiger
  5. bloedverwanten in opgaande of dalende lijn (kinderen - ouders - grootouders)
  6. erfgenamen
  7. de notaris of advocaat die verklaart te handelen in opdracht van de belanghebbende of uit hoofde van de beroepshoedanigheid.

Een derde kan een uittreksel uit de geboorteakte afhalen, mits voorlegging van een volmacht en de identiteitskaart of kopie van de identiteitskaart van de belanghebbende. Indien geen volmacht en identiteitskaart kan worden voorgelegd, wordt het uittreksel opgestuurd naar de hoofdverblijfplaats van de betrokkene zelf.

Procedure

Bij voorkeur via het e-loket.

Het afschrift vraag je via het e-loket aan met gebruik van je elektronische identiteitskaart (gebruik de button klik en regel snel bovenaan de pagina). 

In de meeste gevallen ontvang je het afschrift onmiddellijk in je mailbox.

Bedrag

Gratis