Drankvergunning aanvragen

Een drankvergunning is een gemeentelijke toelating voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken voor verbruik ter plaatse: in vaste drankgelegenheden (de horeca: café, restaurant, hotel, cafetaria, frituur, tearoom, …) of reizende drankgelegenheden (bv. verkoop op markten).

 • Gegiste dranken zijn bv. bieren, wijnen... Deze hebben minder dan 22° alcohol.
 • Sterke dranken zijn bv. cognac, whisky, alcoholpops, breezers, e.d. Deze hebben meer dan 22° alcohol.

Voor het schenken van sterke dranken is altijd een vergunning nodig. Een vergunning is niet nodig voor het schenken van gegiste dranken als deze enkel en alleen samen geserveerd worden bij maaltijden. In alle andere gevallen is ook voor het schenken van gegiste dranken een vergunning nodig.

Voorwaarden

Je aanvraag moet de volgende documenten en gegevens bevatten:

 • het ingevulde aanvraagformulier
 • een kopie van je identiteitskaart
 • een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing
 • de handelshuurovereenkomst
 • uittreksel strafregister
 • de aanvraag voor een toelating van het FAVV
 • publicatie Belgisch staatsblad (voor vennootschappen)

De aanvraag dient tenminste 1 maand voor de opening ingediend.

 

 

 
 • 1 Gegevens
 • 2 Bedrijfsgegevens
 • 3 Documenten
 • 4 Voltooid