Dementievriendelijke stad

Uit recente berekeningen blijkt dat in Veurne het aantal personen met dementie met 56% zal toenemen, van naar schatting 316 nu tot ongeveer 500 personen in 2035. 70% van de personen met dementie woont thuis en wil daar ook blijven wonen. Veurne wil zich engageren als dementievriendelijke gemeente waarin personen met dementie en hun mantelzorgers blijvend kansen krijgen om zich te ontplooien. 

Dementievriendelijke Veurne vertrekt vanuit de noden en de behoeften van haar inwoners met dementie, hun familie en mantelzorgers. Hierbij zijn autonomie, kwaliteit van leven respect en inclusie van groot belang. Er zal ingezet worden op het omgaan met mensen met dementie en het bevorderen van hun levenskwaliteit alsook van zijn/haar omgeving. Via ondersteuning, sociale initiatieven en zorg op maat willen we dat onze inwoners met dementie zich betrokken/gewaardeerd voelen en zo lang mogelijk thuis kunnen wonen.

Dementie?

Het normale verouderingsproces gaat gepaard met een zekere achteruitgang van het geheugen en andere cognitieve functies zoals aandacht en concentratie. Verschillende lichamelijke aandoeningen, slaapstoornissen of psychische problemen kunnen ook geheugenproblemen veroorzaken. 

Geheugenstoornissen zijn lastig en kunnen leiden tot problemen in het dagelijks leven. Als de geheugenproblemen ernstiger worden, kunnen deze ook de eerste symptomen zijn van dementie. Dementie is een verzamelnaam van geheugenstoornissen, de meest gekende vorm is de ziekte van Alzheimer.