Kopen van bouwgrond

Beschrijving

“Iedere Belg is geboren met een baksteen in de maag”. Indien je vragen hebt over een perceel grond, meer bepaald over:

  • wie de eigenaar is ;
  • hoeveel de oppervlakte bedraagt ;
  • wat het perceelnummer en kadastraal inkomen is;
  • een uittreksel uit het kadastraal plan en/of legger;

dan kan je, mits betaling, terecht bij het Ministerie van Financiën.

Keuze van bouwgrond

Zoek je een bouwgrond? Houd dan rekening met een aantal zaken:

  • Controleer de bestemming van het goed volgens het gewestplan. Mag er op die grond gebouwd worden?
  • Ga na of er eventueel een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA), ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of een verkavelingsplan bestaat. In deze plannen zijn immers voorschriften opgenomen die bepalen hoe er mag gebouwd worden (inplanting, bouwhoogte, dakvorm, materialen, enz.). Zijn er eventueel onteigeningen voorzien?
  • Vraag welke bouwwerken (gesloten, halfopen of vrijstaande woning) toegelaten zijn.

Bij de keuze van jouw bouwgrond kan je je al laten bijstaan door een architect. Hij kan je adviseren over de bodem­gesteldheid, uitgravingen, niveauverschillen, oriëntatie, enz. Laat (eventueel) een grondonderzoek uitvoeren, want een slechte ondergrond kan bijkomende funderingskosten met zich meebrengen.

Bouwgronden op private markt

Je bent op zoek naar een eigen stukje bouwgrond? Je kan op de private markt zoeken via verschillende manieren: immobiliënkantoren contacteren, krantenadvertenties raadplegen, het Notarisblad raadplegen, verkoop uit de hand, een openbare verkoop, …

Bouwgronden op site Suikerfabriek

ION realiseert in samenwerking met de WVI en Stad Veurne een 450-tal woningen op de voormalige site van de Suikerfabriek. Iedere woning staat in directe relatie tot het park, dat zo ook een collectieve plek wordt. Dichtbij de historische binnenstad en het station, biedt de site alle voordelen van de stad én de natuur.

Wil je een woning of appartement kopen op de voormalige site van Suikerfabriek, surf dan naar https://www.suikerpark.be/

Sociale kavels

Voor wie het kopen van een bouwgrond op de private markt een te zware financiële inspanning is, bestaat de mogelijkheid om een sociale kavel aan te kopen. Deze kavels worden verkocht door de Woonmaatschappij IJzer en Zee. De huisvestingsmaatschappij verkoopt sociale kavels en verleent sociale kredieten aan particulieren voor renovatie en nieuwbouw. Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een sociale kavel, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen en moet je je inschrijven op de wachtlijst. Alle info over zijn koopprojecten en de wachtlijst vind je op www.ijzerenzee.be.

Openingsuren en contact

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Mobiliteit

Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
Tel. 058 33 55 57