Huren van een woning of appartement

Beschrijving

Je wil een woning of appartement huren. Je kan dit door:

  1. Een woning of appartement via de private markt te huren.
  2. Sociaal huren.

Een huurder en verhuurder sluiten dan een huurovereenkomst af. Dat brengt voor beiden rechten en plichten mee voor de duur van de overeenkomst.

Huren via de private markt

Je kan zoeken op de private markt zoeken via verschillende manieren: immobiliënkantoren contacteren, krantenadvertenties raadplegen, …

Woninghuurwet

Het afsluiten van een huurovereenkomst is een zeer belangrijk moment: het brengt, soms jarenlange, rechten en plichten met zich mee voor de verschillende partijen. Als het goed bestemd is als hoofdverblijfplaats van de huurder, wordt de huurovereenkomst bepaald door de regels van de woninghuurwet (van 13 april 1997). Deze wet is niet van toepassing op: handelshuurovereenkomsten, pachtcontracten en huurcontracten die betrekking hebben op kantoren, tweede verblijfplaatsen, garages.
Er werd een evenwicht gezocht tussen de bescherming van de huurder, zijn woonzekerheid, en de belangen van de verhuurder, een redelijk rendement en een behoorlijk onderhoud van de verhuurde woning. De Woninghuurwet bestaat deels uit dwingende en deels uit aanvullende bepalingen. De dwingende bepalingen zijn bepalingen waarvan de huurder en de verhuurder binnen de huurovereenkomst nooit kunnen afwijken. De aanvullende bepalingen zijn bepalingen waarvan ze wel kunnen afwijken, namelijk als ze die afwijking vastleggen in een schriftelijke huurovereenkomst. De aanvullende bepalingen zijn steeds van toepassing op de mondelinge overeenkomsten en indien het tegenovergestelde niet wordt voorzien in de schriftelijke overeenkomsten.

Huurdersbond West-Vlaanderen

Huurdersbond West-Vlaanderen: centraal secretariaat: Blankenbergsesteenweg 155, 8000 Brugge, tel. 050 33 77 15 of www.huurdersbond.be en doorklikken naar West-Vlaanderen. De intergemeentelijke dienst WoonWinkel West heeft een overeenkomst afgesloten met de Huurdersbond West-Vlaanderen, waardoor alle Veurnaars gratis beroep kunnen doen op de dienstverlening van de Huurdersbond. Het adviespunt van de Huurdersbond West-Vlaanderen wordt ingericht in het Administratief Centrum, Heernisse 6 te Diksmuide, elke maandag van 10 tot 12 u.

Sociaal huren

Wie een beperkt inkomen heeft, kan in aanmerking komen om een sociale woning te huren. Verschillende organisaties kunnen je helpen bij het zoeken naar een betaalbare woning of appartement.

Woonmaatschappij IJzer en Zee

Bij deze woonmaatschappij kan je een woning huren tegen een aangepaste huurprijs. Deze woonmaatschappij berekent zijn huurprijzen doorgaans op basis van de waarde van de woning, het gezinsinkomen en het aantal personen ten laste. Indien je een woning of een appartement wenst te huren bij deze maatschappij, dien je wel aan een aantal toelatingsvoorwaarden te voldoen. Via deze link www.ijzerenzee.be vind je een overzicht van de huurwoningen en -appartementen van deze maatschappij. Om de sociale huurwoning waarin je thans woont te kunnen kopen, moeten je voldoen aan drie voorwaarden:

  1. Je moet reeds 5 jaar in deze huurwoning wonen.

  2. Je mag geen woning of bouwgrond in eigendom hebben.
  3. De huurwoning moet minstens 15 jaar oud zijn en mag niet op een renovatieprogramma staan. Indien de huurwoning een zware renovatie onderging, dan moet er tussen het tijdstip van aanvraag en de renovatie een termijn van 15 jaar verlopen zijn.

Als deze 3 voorwaarden voldaan zijn, kan je een aangetekende brief schrijven naar de maatschappij, waarin je de wens uitdrukt om de huurwoning waarin je woont te kopen. Je kan ook een sociale lening aanvragen via deze maatschappij. Dit kan alleen als de woning ouder is dan 30 jaar en je meer dan € 10.000 renovatiekosten uitvoert aan de woning. Info kantoor Veurne: Brugse Steenweg 2, 058 31 22 40 (elke werkdag van 8.30–12 u.), mail: info@ijzerenzee.be.

RSVK Veurne-Diksmuide

Canadalaan 39, 8620 Nieuwpoort, tel. 058 22 26 00, fax: 058 22 26 08.
Een SVK is een organisatie die panden huurt op de private huurmarkt en ze doorverhuurt aan sociaal kwetsbare huurders. Er wordt gestreefd naar de verhuring van een kwaliteitsvol patrimonium aan een haalbare huurprijs. Door de specifieke werkingsmechanismen vormt een SVK een gewaardeerde aanvulling op de sociale en de private huurmarkt. Werkgebied: Veurne, Diksmuide, Koekelare, Kortemark, Alveringem, Lo-Reninge en Houthulst.

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Socrates Business Center (4de verdieping), Kortrijksesteenweg 404, 9000 Gent, tel. 09 220 20 22, fax: 09 220 64 78, website https://www.vmsw.be/
Deze maatschappij helpt je bij het zoeken naar een goede en betaalbare woning.

 

Voor meer info over het huren van een woning of appartement neem contact op met de Woonwinkel West, info@woonwinkelwest.be

 

 

Openingsuren en contact

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Mobiliteit

Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
Tel. 058 33 55 57