Conformiteitsattest - woonkwaliteit

Beschrijving

Een conformiteitsonderzoek is om te controleren of de woning veilig en gezond is en voorzien is van alle basiscomfort. 

Als u een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet u ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kunt u bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet.

Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht bij het verhuren van een woning (tenzij de gemeente het via een gemeentelijk reglement wel verplicht). Maar met het conformiteitsattest kunt u aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is, en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

Tijdens een controle ter plaatse beoordeelt een woningcontroleur de kwaliteit van het gebouw waarin de zelfstandige woning of kamer zich bevindt en van de zelfstandige woning of kamer zelf. Dit onderzoek noemt men het 'conformiteitsonderzoek'. De woningcontroleur controleert daarbij onder meer volgende zaken:

  • Zijn het dak, de buitenmuren, de dragende binnenmuren en de draagvloeren voldoende stevig en stabiel?
  • Zijn de technische installaties (elektriciteits- en de gas- of stookolie-installatie) voldoende veilig?
  • Is er een risico op CO-vergiftiging?
  • Is er vochtschade?
  • Zijn de ramen en deuren in goede staat of vertonen ze houtrot, corrosie of andere gebreken?
  • Zijn de wanden en vloeren naar behoren afgewerkt?
  • Is de woning veilig toegankelijk?
  • Zijn de bad-, keuken- en toiletfunctie(s) vakkundig geïnstalleerd en functioneren ze naar behoren?
  • Kan de woning voldoende verlicht en verlucht worden?
  • Voldoet de woning aan de minimale oppervlakte- en hoogtenormen?

Elk vastgesteld gebrek krijgt een bepaald aantal strafpunten. Vanaf 15 strafpunten is een woning ongeschikt. Als de woning ook een veiligheids- en gezondheidsrisico inhoudt, is ze bovendien onbewoonbaar.

Openingsuren en contact

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Mobiliteit

Stadskantoor De Seylsteen
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
België
Tel. 058 33 55 57