Beheersplannen stads- en dorpsgezichten

Een beheersplan legt voor het stads- of dorpsgezicht een visie vast voor een periode van 24 jaar. Het is in zekere zin de opvolger van het vroegere herwaarderingsplan, dat weliswaar slechts 10 jaar geldig was.

Het beheersplan formuleert een aantal aanbevelingen voor de gebouwen en objecten binnen het stads- of dorpsgezicht, zonder dat het daarbij echter nieuwe eisen oplegt.

In het beheersplan worden ondermeer ingrepen vermeld waarvoor geen afzonderlijke toestemming meer nodig is. Misschien nog belangrijker: in het plan worden werken opgelijst waarvoor een erfgoedpremie bekomen kan worden. Als je als eigenaar een premie wil, dan moet je premieaanvraag wel goedgekeurd worden vooraleer je de werken aanvat.

Voor het beschermd dorpsgezicht in Houtem is het beheersplan geldig tot 25 februari 2043. U vindt de documenten via deze link: https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/875

Het beschermd dorpsgezicht van Wulveringem werd beschreven in een herwaarderingsplan. Dit plan is nog geldig tot 18 augustus 2021. U vindt het plan hier: https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/133

Ook het beschermd dorpsgezicht van Vinkem is opgenomen in een herwaarderingsplan, dat geldg blijft tot 18 augustus 2021. U vindt de documenten via deze link: https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/132

Het beschermd dorpsgezicht van 't Zwaantje is nog tot 18 augustus 2021 afgedekt door dit herwaarderingsplan: https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/134

Indien u een erfgoedpremie wil verkrijgen, klopt u rechtstreeks aan bij het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. U start misschien best vanaf deze pagina: https://www.onroerenderfgoed.be/erfgoedpremie. Mocht u niettemin ondersteuning wensen vanuit het stadsbestuur, dan kunt u terecht bij ruimtelijke.ordening@veurne.be.

Momenteel maakt het stadsbestuur werk van een beheersplan voor het beschermde stadsgezicht van Veurne. De zone is in twee delen opgeplitst. Er wordt verwacht dat de beide plannen goedgekeurd zullen worden in de loop van 2021. Omtrent de plannen in opmaak kunt u meer informatie verkrijgen via grondgebiedszaken@veurne.be.