Doelgroep

Het woonzorgcentrum Ter Linden richt zich tot personen met een zware zorgbehoefte of personen met een psychogeriatrische problematiek van wie de thuissituatie zo goed als onmogelijk geworden is. Volgende opnamecriteria gelden:

  1. Personen met een hoge zorggraad, met andere woorden men is zeer zorgbehoevend. (Katz-score)

  2. Personen met een psychogeriatrische problematiek (Alzheimer dementie, Korsakov-dementie, bipolaire stoornis,…)

  3. Inwoners van Veurne hebben voorrang

  4. Bewoners van de assistentiewoningen van LIME hebben voorrang