WEST4Youth

Eén traject, samen met de jongere, flexibel, creatief, individueel en integraal

Als jongere ben je eigenaar van jouw traject waar samen met de verschillende professionele partners in de regio wordt gewerkt aan het verhogen van de kansen op maatschappelijke integratie, het bereiken van een zo hoog mogelijke autonomie en welbevinden op elk levensdomein en het concreet creëren van tewerkstellingskansen.

Als jongere neem je zelf de regie op van jouw traject, vanuit jouw leefwereld en jouw keuzes. Hoe we onze ondersteuning organiseren en de gelijkwaardige begeleidershouding van de jongerencoaches zijn hierbij van essentieel belang. De jongerencoach is geen ‘controleur’, maar een ‘compagnon de route’ die zorgt voor richtingaanwijzers en verkeersborden om jouw traject veilig af te leggen en alle hindernissen – en cours de route – te overbruggen.

Je vindt alle informatie over het project via west4youth.be

1 jongere = 1 jongerencoach

Elke jongere heeft een jongerencoach waarmee je intensief contact hebt en jou bijstaat in het doorlopen van alle stappen in het traject. De jongerencoach bouwt een vertrouwensband op en creëert een veilige plek waar je terecht kan met jouw verhalen, levenservaringen en hulpvragen.

De jongerencoach

  • Gaat uit van jouw doelen en vragen
  • Gaat uit van jouw mogelijkheden en sterktes
  • Beschouwt de relatie jongere-jongerencoach als wederzijds en gelijkwaardig
  • Beweegt zich actief naar jou en jouw netwerk
  • Gaat creatief om met informele hulpbronnen

Met steun van ESF Vlaanderen

West4Youth is een project dat wordt gesteund door ESF Vlaanderen naar aanleiding van de oproep naar Lokale partnerschappen voor jongeren onder het thema Inclusie van kwetsbare groepen. De looptijd van het project is van 1 december 2020 tot 31 december 2022. ESF Vlaanderen steunt West4Youth voor een bedrag van 255 846 euro.

logo ESF Vlaanderen

 

Sociale Dienst